ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
WEB TV, Ανακοινώσεις |

Η μεταναστευτική κρίση και η ενορχηστρωμένη πρακτική της Τουρκίας που την υποκινεί, αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας για την Κυπριακή Δημοκρατία και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Τα αποσπασματικά μέτρα που εκκολάπτει η κυβέρνηση, όπως η αποστολή αποτρεπτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων τύπου SMS σε μετανάστες, είναι ανεπαρκή και φανερώνουν την απουσία στρατηγικού και ολοκληρωμένου σχεδίου για αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

Κάθε μέρα που περνά, λειτουργεί εις βάρος της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας και αφήνει περιθώρια γκετοποίησης και δημιουργεί κινδύνους αλλοίωσης της δημογραφικής εικόνας του πληθυσμού.

Καλούμε εκ νέου την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα το πρόβλημα, να εγκαταλείψει τους εγωισμούς και να λάβει υπόψη της, τις προτάσεις που είχαμε υποβάλει από τις 9 Μαρτίου 2020.

Η αδυναμία που παρουσιάζει η κυβέρνηση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, αφήνει ανοχύρωτη την Κυπριακή Δημοκρατία και την καθιστά έρμαιο των ύπουλων σχεδίων της Τουρκίας.

Γραφείο Τύπου

02 Ιουνίου 2020

ροή ειδήσεων