Δήλωση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Πανίκου Λεωνίδου για το θεσμό του ολοήμερου σχολείου
Ανακοινώσεις |

Συζητήθηκε σήμερα εκ νέου στην Επιτροπή Παιδείας, ο θεσμός των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, ένας θεσμός που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, αξιοποιώντας παιδαγωγικά την παραμονή των παιδιών στο σχολείο, κατά τις απογευματινές ώρες.

Στη διάρκεια της συζήτησης γεννήθηκε το ερώτημα κατά πόσο ο θεσμός αυτός ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και κατά πόσο είναι έτοιμο το κράτος να αλλάξει ριζικά τη σημερινή μορφή και δομή τους και να προχωρήσει σε μια μεγάλη αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του ολοήμερου σχολείου, εντάσσοντας σε αυτό καθαρά παιδαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τέθηκαν ενώπιον μας επίσης, οι καταγγελίες και τα παράπονα που εκφράζονται από μέρους των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται στα προαιρετικά ολοήμερα, σε σχέση με τα κριτήρια μοριοδότησης τους για σκοπούς διορισμού με βάση το νέο σχέδιο διορισίμων. Σήμερα δεν υπάρχει πρόνοια για μοριοδότηση της  υπηρεσίας όσων εργάζονται με πλήρη απασχόληση στα ολοήμερα.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που προκύπτει, είναι αυτό του καθεστώτος εργοδότησης τους, αφού οι εκπαιδευτικοί στα ολοήμερα υπογράφουν συμβόλαια παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα να εργάζονται ως αυτοεργοδοτούμενοι, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Εμείς ζητήσαμε σήμερα από την Κυβέρνηση να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προοπτικές για πλήρη αναμόρφωση και επέκταση του θεσμού, με μετατροπή όλων των σχολείων σε ολοήμερα, έτσι που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, ενώ ζητήσαμε επίσης τη θέση της, για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτών,  τα κριτήρια και όρους πρόσληψης τους.

 

 

Γραφείο Τύπου

14 Νοεμβρίου 2018           

ροή ειδήσεων