Δήλωση Νικόλα Παπαδόπουλου για κατάθεση Σχεδίου Απόφασης αναφορικά με το ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής Νικολάτου
Αναστασιάδης Διαφθορά Έλεγχος Σκάνδαλα
Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

Το Δημοκρατικό Κόμμα σε συνεργασία  με άλλα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, έχει ετοιμάσει ένα προσχέδιο Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα ζητήματα που αφορούν και προκύπτουν από το ασυμβίβαστο του Γενικού  και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με την αξιολόγηση του ενδιάμεσου πορίσματος της Επιτροπής Νικολάτου.

Υπενθυμίζεται πως ο περί ερευνητικών επιτροπών νόμος απαιτεί την άμεση δημοσιοποίηση όλων των πορισμάτων, ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν και υποδείξεις για πιθανές ποινικές ευθύνες. Μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της επιτροπής, του κυρίου Νικολάτου, το 51,8% των πολιτογραφήσεων ήταν παράνομες , δηλαδή  ήταν περισσότερες οι παράνομες από τις νόμιμες.

Διαπιστώνει την πιθανή διάπραξη διοικητικών, πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων. Άρα λοιπόν, προκύπτει εξόφθαλμα, ζήτημα ασυμβίβαστου και σύγκρουση συμφερόντων για τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα οι οποίοι και οι δύο διετέλεσαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο πλέον αποδεδειγμένα εξέδιδε παράνομες πολιτογραφήσεις.

Άρα και οι δύο αυτοί αξιωματούχοι, ενδεχομένως να έχουν συμμετάσχει σε παράνομες ενέργειες και για αυτούς να προκύπτουν πιθανές διοικητικές, πειθαρχικές ή και ποινικές ευθύνες. Ενόψει αυτού του εξόφθαλμου ασυμβίβαστου κωλύματος ο Γενικός Εισαγγελέας δεν  νομιμοποιείται και δεν δικαιούται να αξιολογήσει το πόρισμα. Δεν δικαιούται να αποφασίσει κατά πόσον αυτό θα δημοσιοποιηθεί ή όχι. Πρέπει το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί αμέσως στην ολότητα του και για αυτό ακριβώς το λόγο, η Βουλή πρέπει κατά την δική μας άποψη να προχωρήσει  στην έκδοση σχετικής απόφασης και να καλεί τόσο τον Γενικό και Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα όσο και την διερευνητική επιτροπή να προχωρήσουν στην άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος.

Γραφείο Τύπου

19 Απριλίου 2021

ροή ειδήσεων