ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ ΦΑΚΟΝΤΗ
Ανακοινώσεις |

Οι προτάσεις  του Δημοκρατικού Κόμματος, για την αντιμετώπιση της μάστιγας των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών

Η χρήση ουσιών εξάρτησης αποτελεί μείζονα απειλή για την κοινωνία και πλήττει κυρίως τη νεολαία, υπονομεύοντας τα θεμέλια του μέλλοντος της κοινωνίας του τόπου μας.

Στην Κύπρο, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αντιμετωπίζεται ως θέμα δημόσιας υγείας. Ωστόσο, για μας, είναι κάτι πολύ περισσότερο, δυστυχώς.

Είναι πλέον κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων, των χρηστών, αλλά και των μελών του κοινωνικού περίγυρου, που επηρεάζονται από την εξάρτηση του χρήστη. Η εξάπλωση του φαινομένου και οι δυσμενείς συνέπειες που προκαλεί σε όλο το φάσμα της ζωής και του χρήστη και των υπολοίπων, που επηρεάζονται, απαιτεί ολική αντιμετώπιση από την πολιτεία, στην οποία πρέπει να εμπλέκονται πολλοί φορείς και θεσμοί άσκησης πολιτικής, όπως της υγείας, της κοινωνικής ευημερίας, της επιβολής του νόμου.

Στη βάση αυτή ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατικού Κόμματος έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με εκατό προτάσεις για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε τέσσερεις πυλώνες: 

  1. στην πρόληψη, 
  2. ii) στην θεραπεία και κοινωνική επανένταξη,
  3. iii) στην μείωση της βλάβης και
  4. iv) στην ρύθμιση και έλεγχο της προσφοράς .

Σήμερα οι προτάσεις αυτές έχουν παραδοθεί στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου  στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για εισηγήσεις σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική για  Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028, για να αποτελέσουν μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τις εξαρτήσεις.

Οι προτάσεις αυτές θα κοινοποιηθούν σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο της προσπάθειας υλοποίησης τους, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καλούμε τους αρμόδιους υπουργούς να ενισχύσουν την προσπάθεια υλοποίησης τους.

Όπως εμφανώς αναδεικνύεται από τη μελέτη μας, έχουμε θέσει την πτυχή της πρόληψης, ως πρώτη προτεραιότητα.

Η έρευνα με τίτλο « Το Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο 2016», αναφέρει ότι μόνο το 1.7% του συνολικού κοινωνικού Κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί άμεσο κόστος για την πρόληψη και την έρευνα, ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα δαπανάται 76.3% του κοινωνικού κόστους για επιβολή του Νόμου.

Η εν λόγω ανισομέρεια πρέπει να αναθεωρηθεί.

Γι’ αυτό – και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας – έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της πρόληψης και συμπεριλάβαμε στο πλαίσιο μέτρων μας 63 προτάσεις σε σχέση με την πρόληψη.

Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις μας:

•           Επαρκής ενημέρωση των μαθητών για τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες και τις συνέπειες της χρήσης τους και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για να αναγνωρίζουν συμπτώματα και να στηρίζουν τους μαθητές – χρήστες. Εφαρμογή του θεσμού των Drug Free Zones γύρω από τα σχολεία.

•           Αύξηση των ψυχολόγων στην Εθνική Φρουρά, ενίσχυση της με κοινωνικούς λειτουργούς και εισαγωγή νέων προγραμμάτων πρόληψης. Υιοθέτηση υποχρεωτικών, συχνών  και αιφνίδιων προληπτικών ελέγχων για ουσίες σε όλο το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς και όλους τους εθνοφρουρούς.

•           Επέκταση των μέτρων ελέγχου στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και διεξαγωγή διαρκούς έρευνας, προς διαπίστωση του μεγέθους και του είδους του προβλήματος, για να μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές αντιμετώπισης. Η Κύπρος πρέπει να πάψει να είναι η μοναδική χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) στην οποία δεν διενεργείται έρευνα στις φυλακές.

•           Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στην ΥΚΑΝ και δημιουργία τμήματος σε σχέση με το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες.

•           Ενίσχυση της στελέχωσης και του εξοπλισμού στις εισόδους στην Κυπριακή Δημοκρατία, αποτελεσματική επιτήρηση των μαρίνων, αναβάθμιση του Τοπικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) του Τμήματος Παρακολούθησης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για σκοπούς έγκαιρου και αποτελεσματικού μηχανισμού ενημέρωσης σε σχέση με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και αποτελεσματικότερος έλεγχος στις ταχυμεταφορές και τα ταχυδρομεία.

•           Αναφορικά με τον πυλώνα της Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης εισηγούμαστε την εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, δικαστών, δημόσιων κατήγορων, δικηγόρων, για την νομοθεσία που αφορά τις εναλλακτικές ποινές (θεραπεία), αντί της φυλάκισης, τη δημιουργία εξειδικευμένου νοσηλευτικού κέντρου για άτομα με διπλή διάγνωση (εξάρτηση και ψυχιατρική ασθένεια), την ίδρυση Κλειστού Κέντρου Επανένταξης και τη δημιουργία Drug Courts.

Για την οικονομική στήριξη της υλοποίησης μιας σφαιρικής και καινοτόμου πολιτικής εισηγούμαστε την εφαρμογή από τα Υπουργεία, της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) για τη δημιουργία ξεχωριστής πρόνοιας στον προϋπολογισμό τους, για αντιναρκωτική δράση.

Περαιτέρω εισηγούμαστε την δημιουργία Ειδικού Ταμείου για την Πρόληψη και Θεραπεία σε σχέση με Παράνομες Εξαρτησιογόνες Ουσίες , στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα, που προέρχονται από καταδίκες δυνάμει του Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. Στο ίδιο Ταμείο θα κατατίθεται οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβληθεί με βάση τις πρόνοιες του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου σε σχέση με παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. Το ταμείο αυτό να τεθεί στη διάθεση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για σκοπούς πρόληψης και θεραπείας.

Στο κείμενο του πλαισίου των προτάσεων του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατικού Κόμματος, καταγράφονται με λεπτομέρεια οι προτάσεις.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Αντώνη Αντωνίου, τα μέλη του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, την Παιδοβουλή, την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, το ΚΕΝΘΕΑ, τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο, το προσωπικό της θεραπευτικής μονάδας Άνωση και τον Σύνδεσμο Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του πλαισίου αυτού.

Γραφείο Τύπου

23 Ιουνίου 2020

ροή ειδήσεων