Εκ των ων ουκ άνευ, η ενιαία συζήτηση και ψήφιση, από την Ολομέλεια της Βουλής και των τριών νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ

Μετά από ενημέρωση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών από τον αρμόδιο υπουργό, φαίνεται ότι η πολυδιαφημιζόμενη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση βαίνει προς σαλαμοποίηση.

Οι τρείς βασικοί πυλώνες που διέπουν τη μεταρρύθμιση είναι: πρώτον η σύσταση επαρχιακών συμβουλίων η οποία θα ενοποιεί τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Αποχετεύσεως και Στερεών Αποβλήτων, δεύτερον η συμπλεγματοποίηση  των υπηρεσιών μεταξύ των  κοινοτήτων, ενώ ο τρίτος πυλώνας αφορά τη μείωση των Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι σε συνδυασμό με τους άλλους δύο πυλώνες, αποσκοπούν να καταστήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση εύρωστη και βιώσιμη.

Στη σημερινή συνεδρία, έχει διαφανεί ότι η εκτελεστική εξουσία, δεν είναι έτοιμη να καταθέσει και να προωθήσει προς ψήφιση και τα τρία  νομοσχέδια ως πακέτο, με ορατό τον κίνδυνο, επαναλαμβάνω, σαλαμοποίησης της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρούμε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ, η ενιαία συζήτηση και ψήφιση τους από την Ολομέλεια της Βουλής ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της επιλεκτικής εφαρμογής συγκεκριμένων προνοιών της μεταρρύθμισης. Γνώμονάς μας πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ώστε  οι πολίτες να απολαμβάνουν την ποιότητας ζωής που τους αξίζει με ένα οικονομικά βιώσιμο  μοντέλο εφαρμογής.

Δηλώνουμε ξανά τη στήριξή μας στην προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως έχει συζητηθεί και αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Γραφείο Τύπου

9 Σεπτεμβρίου 2019

ροή ειδήσεων