Επαναρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω του καθορισμού Εθνικού κατώτατου μισθού
20 Νοέ 2018 Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΦΟΥ

Με δική της πρωτοβουλία η Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Εργασίας τη Βουλής έχει ανοίξει τον κοινωνικό διάλογο για την αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας και της αγοράς εργασίας όσο αφορά τον καθορισμό  εθνικού κατώτατου ορίου μισθού.

Ένα διάλογο τον οποίο είχε υποχρέωση να ανοίξει η εκτελεστική εξουσία επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία και ευαισθησία σε αυτό το κρίσιμο για την κοινωνία μας θέμα.

Στο όνομα της  οικονομικής  κρίσης και ύφεσης υπήρξε πλήρης απορρύθμιση  και στρέβλωση της αγοράς εργασίας από τους εργοδότες με την κάλυψη/ανοχή και της εκτελεστικής εξουσίας, αποτέλεσμα των οποίων είναι το φαινόμενο των μισθών πείνας και η παραβίαση των συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων.

Θεωρούμε ότι η καθιέρωση κατώτατου μισθού είναι απαραίτητη, νοουμένου όμως ότι θα αφορά εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε κλάδους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση. Με τη προϋπόθεση βέβαια ότι το ύψος του θα προκύπτει ως αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης με τη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων των κοινωνικών εταίρων και όχι να καθορίζεται εκ των άνω, αυθαίρετα και ανάλογα με τους εκάστοτε συσχετισμούς στα πολιτειακά όργανα.

Και ασφαλώς θα πρέπει να περιλάβει και άλλα βασικά ωφελήματα που συνδέονται άμεσα με τον μισθό, όπως ωράριο, υπερωρίες και ταμείο προνοίας.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του οποίου είναι η μικτή οικονομία  και όχι ο άκρατος νέο-φιλελευθερισμός και ο απόλυτος κρατικός παρεμβατισμός, τονίζουμε ότι επείγει να ξεκινήσει εδώ και τώρα, ένας δομημένος κοινωνικός διάλογος μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα και διαδικασίες, που να έχει ως στόχο την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται σήμερα στην αγορά εργασίας.

 

 

Γραφείο Τύπου

20 Νοεμβρίου 2018

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media