Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και ίση μεταχείριση παιδιών με αναπηρία
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

To Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει να εφαρμόσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Δυστυχώς  απ’ ότι έχει λεχθεί στην Επιτροπή Παιδείας σήμερα, τόσο από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, όσο και από τους άμεσα εκπροσώπους παιδιών με αναπηρίες, φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτε και οι διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι που να δημιουργηθούν οι δυνατότητες να τύχουν ίσης μεταχείρισης και ίσης αντιμετώπισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα παιδία με αναπηρία.

Καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των προβλημάτων και να προβεί σε έναρξη διαβουλεύσεων με τη  Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργάνωσης Αναπήρων για να ληφθούν υπόψιν οι απόψεις τους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής και ίσης μεταχείρισης.

Γραφείο Τύπου

11 Νοεμβρίου 2020

ροή ειδήσεων