ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗ: ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΕΕΕ
Ανακοινώσεις |

Ο απολογισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Από τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στον θεσμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προκύπτουν τα εξής:

  • Οι αριθμοί τους οποίους ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι διαφορετικοί από τους αριθμούς τους οποίους ανέφερε πριν από δύο περίπου μήνες η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «35.100 οικογένειες που αντιστοιχούν σε 59.000 πρόσωπα λαμβάνουν μηνιαίως το Ε.Ε.Ε. με δαπάνη ύψους 18.5 εκ. ευρώ», ενώ η Υπουργός ανέφερε περί τα μέσα Φεβρουαρίου ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 45.026 πρόσωπα ή 25.160 οικογένειες και ότι η συνολική δαπάνη για το Ε.Ε.Ε ανήλθε σε €75,4 εκ. και τον Φεβρουάριο του 2016 σε €12,7 εκ. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι 20.000 είναι νέοι δικαιούχοι, άρα οι 25.026 είναι υφιστάμενοι λήπτες. Αν όντως μέσα σε δύο μήνες, ο αριθμός των οικογενειών που λαμβάνουν Ε.Ε.Ε αυξήθηκε κατά 9.940 ή των ατόμων κατά 13.974, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι τελικά στην Κύπρο ευημερούν οι αριθμοί στην οικονομία και όχι οι πολίτες.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των ατόμων και αναγκών που καλύπτουν τα κοινωνικά παντοπωλεία προκύπτει οι πολίτες που εξυπηρετούντο ανήρχοντο στις 14.850 και σήμερα μειώθηκαν στις 4.688 εκ των οποίων πέραν των μισών είναι αλλοδαποί. Προφανώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στο δίκτυο Κοινωνικών Παντοπωλείων το οποίο δημιουργήθηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού. Όμως, οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθότι υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία και εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που όμως δεν συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η μεταφορά συνανθρώπων μας από τα κοινωνικά παντοπωλεία στο Ε.Ε.Ε, αλλά να δοθούν επιτέλους κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν δουλειά με αξιοπρεπή μισθό.

 

Με την ευκαιρία, αναφέρουμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα διαφωνεί με την ύπαρξη και λειτουργία Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού καθώς είναι πολυέξοδο και οι αρμοδιότητές του θα μπορούσαν κάλλιστα να ανατίθεντο στο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει συγκεκριμένες προτάσεις, για να βελτιωθεί ο θεσμός του Ε.Ε.Ε., αλλά και για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας:

  • Κατά τη διάρκεια λήψης του Ε.Ε.Ε, ο δικαιούχος να παρακολουθείται, τουλάχιστο μία φορά τον μήνα από Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ώστε να διαπιστώνονται οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει για καλυτέρευση της οικονομικής του κατάσταση και να του δίνονται σχετικές συμβουλές.
  • Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι αρκετοί οι Λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εισηγούμαστε τη δημιουργία μηχανισμού συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποτελούμενου από Εθελοντές Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Δικηγόρους και γενικά ειδικούς, οι οποίοι θα μπορούν να συμβουλέψουν τον δικαιούχο Ε.Ε.Ε με τρόπο ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, τη ψυχολογία του και γενικά την ποιότητα της ζωής του. Δηλαδή να δημιουργηθεί Δίκτυο Εθελοντών Επαγγελματιών.
  • Επιπλέον, θα μπορούσαν κάποια Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας να βοηθούσαν στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δικαιούχων με την παροχή συμβουλών. Για παράδειγμα, το Τμήμα Γεωργίας και ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, θα μπορούσαν να συμβουλέψουν τους κατόχους γεωργικής γης για το ποια προϊόντα θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν σε αυτήν προκειμένου να την αξιοποιήσουν ώστε να τους επιφέρει εισόδημα.
  • Να νομοθετηθεί ο χαμηλότερος μισθός για όλα τα επαγγέλματα και να γίνει αυστηρότερη η Νομοθεσία σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για την αδήλωτη εργασία, την παράνομη εργοδότηση και γενικά την παραβίαση της Νομοθεσίας.
  • Να εργοδοτηθούν άνεργοι στη δημόσια και την ευρύτερη δημόσια υπηρεσία με ειδικούς όρους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν άνεργοι να τύχουν της εκπαίδευσης που τυγχάνουν οι τροχονόμοι, να στελεχώσουν τα τμήματα τροχονομίας των Δήμων και η αμοιβή τους να αντιστοιχεί σε κάποιο ποσοστό επί των ποσών των εξώδικων προστίμων που θα εκδίδουν. Στις αρμοδιότητές τους μπορεί να είναι η παράνομη στάθμευση και διαφόρων ειδών οχληρίες.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, δείχνοντας ακόμα μια φορά ότι ενεργεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι μόνο ψήφισε την αρχική Νομοθεσία για το Ε.Ε.Ε δίνοντας την ευκαιρία στο αρμόδιο Υπουργείο να υλοποιήσει τους στόχους του, αλλά όταν

είδε ότι αυτή η Νομοθεσία έχριζε βελτίωσης, κατέθεσε Πρόταση Νόμου για τροποποίηση, η οποία έγινε δεκτή κατά το μεγαλύτερο μέρος, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

ροή ειδήσεων