Η εκ νέου προβολή προσκομμάτων εκ μέρους της κυβέρνησης στο έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΚΕΠ, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου
Ανακοινώσεις |

Το θέμα της «εκ νέου προβολής προσκομμάτων εκ μέρους της κυβέρνησης στο έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και του κινδύνου μη απόδοσης ευθυνών στους ενόχους» έχει εγγραφεί, με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου, προς συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών.

Το θέμα ενεγράφη εκ μέρους του βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, μια πρωτοβουλία που έτυχε υποστήριξης και από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Χρίστο Χριστοφίδη.  

Η εγγραφή του θέματος έχει κριθεί αναγκαία μετά τις σχετικές ανακοινώσεις της Νομικής Υπηρεσίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Γραφείο Τύπου

20 Οκτωβρίου 2022

ροή ειδήσεων