Η Επιτροπή, που θα διερευνήσει την εκχώρηση διαβατηρίων που έχουν ρεζιλέψει την Κύπρο διεθνώς, πρέπει να έχει εντολή να διερευνήσει και το ενδεχόμενο ύπαρξης πολιτικών ευθυνών

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Το Δημοκρατικό Κόμμα απαιτεί να δημοσιοποιηθούν οι όροι εντολής της τριμελούς Επιτροπής που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, για να διερευνήσει τις περιπτώσεις εκχώρησης διαβατηρίων, που έχουν ρεζιλέψει την Κύπρο διεθνώς.

Διερωτόμαστε, εάν η Επιτροπή έχει εντολή να διερευνήσει και το ενδεχόμενο ύπαρξης πολιτικών ευθυνών ή αν θα περιοριστεί στο πεδίο εξέτασης πιθανών υπηρεσιακών ευθυνών, για να κλείσει το θέμα, χωρίς να αγγίξει αυτούς που έχουν τον τελευταίο λόγο σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Εκφράζουμε το σεβασμό μας και την εμπιστοσύνη μας στα άτομα, που αποτελούν την Επιτροπή και που εκπροσωπούν τρεις ανεξάρτητους θεσμούς, πλην όμως περιπτώσεις του παρελθόντος, όπως η διερεύνηση για την απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέδειξαν ότι οι πλείστες των ερευνών, λόγω του περιορισμού των όρων εντολής τους, γίνονται για τα μάτια του κόσμου και για να μετακυλήσουν κάποιοι τις ευθύνες σε υπηρεσιακούς.

Η ανάκληση διαβατηρίων, που κακώς έχουν δοθεί, είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ενδελεχής έρευνα, με όρους εντολής για διερεύνηση και πιθανών πολιτικών ευθυνών.

Οι πολιτικές ευθύνες, εάν υπάρχουν, πρέπει να αποδοθούν μέχρι το υψηλότερο επίπεδο.    

Γραφείο Τύπου

7 Νοεμβρίου 2019

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media