Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
27 Ιούν 2016 Ανακοινώσεις

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πρόνοια της Συνθήκης της Λισαβόνας, σχετικά με την αποχώρηση κρατών – μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι έτοιμη να λειτουργήσει στην κατεύθυνση της προστασίας και εξυπηρέτησης των ζωτικών της συμφερόντων, είτε οικονομικών, είτε πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ενδεχόμενο να απειληθεί με κατάργηση το Πρωτόκολλο 3 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στο έδαφος των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και το καθεστώς των πολιτών της Δημοκρατίας που ζουν στα εδάφη αυτά.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να απαιτήσει το λιγότερο να συνεχίσει η ισχύς του Πρωτοκόλλου 3 και να εξεταστεί σύντομα και το καθεστώς των βρετανικών βάσεων, καθώς θα είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπόκειται στο αποικιοκρατικό κατάλοιπο των στρατιωτικών βάσεων.

Σημειώνεται πως η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποδεχθεί κατά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ειδική διευθέτηση για τις περιοχές των βρετανικών βάσεων, βασιζόμενη στο γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως, από τις 23.6.2016 οι κάτοικοι των βρετανικών βάσεων ενδεχομένως να απολαμβάνουν λιγότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανισότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Θα πρέπει επίσης να δοθούν στο λαό επίσημες και ξεκάθαρες απαντήσεις σε ζητήματα που τον αφορούν, όπως το θέμα των κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και απαιτείται ενημέρωση για θέματα ευρύτερης οικονομικής πολιτικής, όπως ο τουρισμός και το εμπόριο, τα οποία αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι γενικόλογες και αόριστες καθησυχαστικές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών, δεν αρκούν.

 

Γραφείο Τύπου

27 Ιουνίου 2016

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media