ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Ανακοινώσεις |

Το γεγονός ότι το 70% των επιχειρήσεων δεν έχει καταβάλει τα ετήσιο τέλος εταιριών ύψους 350 ευρώ, ενώ η διορία εκπνέει την 30η Ιουνίου, πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό.

Η ανησυχία επιτείνεται από το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες εταιρίες οφείλουν το τέλος προηγούμενων ετών.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η σπονδυλική στήλη της πραγματικής οικονομίας, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Αυτό είναι το success story της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Αναστασιάδη;

Το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί, εάν δεν υπάρξει αναπτυξιακή πολιτική με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

  • Καθιέρωση μόνο μίας άδειας για τη λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία Εγγυητικού Μηχανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
  • Μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 20%.
  • Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες, πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Εμείς έχουμε σχέδιο και θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε μέσω της κοινοβουλευτικής μας δράσης.

 

Γραφείο Τύπου
28 Ιουνίου 2016

 

ροή ειδήσεων