Η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος που μειώνει κατά 20% το κόστος ταξιδιών για κάθε Κύπριο προς τις χώρες της ΕΕ
WEB TV, Στήλη Προέδρου |

Δήλωση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, σε συνδυασμό με το ότι είναι νησί,  επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης προς τις χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός αυτό, συνιστά δυσμενή διάκριση σε  βάρος των Κυπρίων πολιτών, καθώς δυσχεραίνει την επαφή τους με τις άλλες χώρες – μέλη κάτι που, με τη σειρά του, έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική τους δραστηριότητα.

Για παράδειγμα,

•           εισιτήριο με επιστροφή από Αθήνα σε Παρίσι κοστίζει περίπου 200 ευρώ,

ενώ από Λάρνακα σε Παρίσι περίπου 320 ευρώ (με την ίδια εταιρεία)

•           εισιτήριο με επιστροφή από Αθήνα σε Ρώμη κοστίζει 260  ευρώ,

ενώ από Λάρνακα 380 ευρώ  (χθεσινές τιμές για ταξίδι μετά από ένα μήνα).  

Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί σημαντική προτεραιότητα την άρση της δυσμενούς αυτής διάκρισης, μέσω της καθιέρωσης του «μεταφορικού ισοδύναμου».

Το μέτρο καλύπτει σημαντικό μέρος του πρόσθετου κόστους μετακίνησης των Κυπρίων πολιτών προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω επιδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η επιδότηση θα καλύπτει το 20% της τιμής του εισιτηρίου κάθε Κύπριας και κάθε Κύπριου για μέχρι 10 μετακινήσεις του.

Θα αφορά μετακινήσεις,

–           από την Κύπρο για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

–           από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο.

(κάθε ταξίδι με επιστροφή λογίζεται ως 2 μετακινήσεις).    

Η διεκδίκηση των κονδυλίων αυτών (από το Ταμείο Συνοχής ή/και τα Περιφερειακά Ταμεία), αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος, την οποία θα προωθήσει τόσο μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, όσο και μέσα από την πίεση για υιοθέτηση του μέτρου από την κυβέρνηση. 

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι:

–           Δίκαιο, αφού μειώνει την πρόσθετη επιβάρυνση των Κυπρίων πολιτών, ισορροπώντας σε ένα βαθμό την ανισότητα που υπάρχει σήμερα σε βάρος τους. 

–           Συμβατό με τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού περιορίζει τις περιφερειακές  ανισότητες.

–           Απολύτως εφικτό. Η συνολική δαπάνη για την επιδότηση είναι σε ετήσια βάση τέτοια που μπορεί να καλυφθεί άνετα από Ευρωπαϊκά κονδύλια. 

–           Ενισχύει όλους του Κύπριους πολίτες και ιδιαιτέρως τους φοιτητές και τους επαγγελματίες.    

Το Δημοκρατικό Κόμμα διεκδικεί για τους πολίτες και στην  Κύπρο και στην Ευρώπη. 

Γραφείο Τύπου

14 Μαΐου 2019

ροή ειδήσεων