Η υγεία στις προτεραιότητες του Νικόλα Παπαδόπουλου Η πρόταση για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών
Ανακοινώσεις |

Ο τομέας της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, είναι στις προτεραιότητες του υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου και αυτό αντανακλάται στις καινοτόμες και υλοποιήσιμες προτάσεις, τις οποίες καταθέτει.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών (ΚΕΥΠ) – που θα λειτουργούν στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – τα οποία θα δημιουργήσει η κυβέρνηση Νικόλα Παπαδόπουλου, στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ολοκληρωμένη ενημέρωση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με την πρόσβαση τους στη δημόσια υγεία.

Τα ΚΕΥΠ θα δημιουργηθούν σε όλες τις πόλεις και σταδιακά και σε στρατηγικές κωμοπόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Θα στελεχωθούν από εκπαιδευμένους λειτουργούς και θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που θα χρειάζεται ο πολίτης για να κάνει χρήση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο του ΓΕΣΥ.

Με τη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία, θα βελτιωθεί η ποιότητα της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και θα αποφορτιστούν τα νοσοκομεία από απαραίτητες, πλην χρονοβόρες διαδικασίες, που προηγούνται της ιατρικής φροντίδας.

 

Γραφείο Τύπου
9 Νοεμβρίου 2017

ροή ειδήσεων