Είμαστε ευρωπαίοι πολίτες και νομιμοποιούμαστε να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, που απολαύουν όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες
Ανακοινώσεις |

Η πλήρης ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, επί της διακυβερνήσεως του αείμνηστου Προέδρου, Τάσσου Παπαδόπουλου, ήταν η κατάληξη μιας μακράς και δύσκολης πορείας της Κύπρου και του λαού της προς το φυσικό προορισμό τους, την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την επίτευξη του σημαντικότατου στόχου, σημειώνουμε την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δομών και των νομοθεσιών του κράτους μας, χωρίς να εξιδανικεύουμε την πραγματικότητα, καθώς είναι γεγονός ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ικανοποιήσει τις προσδοκίες των κυπρίων για τα μεγάλα θέματα, όπως το κυπριακό και η οικονομία.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει για την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό, ένα σημαντικό πεδίο, στο οποίο μπορούμε να αγωνιστούμε για απαλλαγή από την κατοχή και για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αυτό που απαιτείται από τις ηγεσίες μας είναι η ενεργός συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διαδικασίες και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων του λαού, που εκπηγάζουν από την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος – μέλος.

Αυτή, την τόσο σημαντική επέτειο, οφείλουμε να θυμηθούμε ότι η ένταξη του συνόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς υποσημειώσεις, «αστερίσκους», «ουρές» και παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο, κατέστη δυνατή, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού απέρριψε στις 24 Απριλίου 2004, λίγες ημέρες πριν την ένταξη δηλαδή, το σχέδιο Ανάν, το οποίο προνοούσε παρεκκλίσεις και μετέτρεπε τους κύπριους πολίτες σε υποδεέστερους – από πλευράς δικαιωμάτων – ευρωπαίους πολίτες.

Είναι γι’ αυτό που τώρα μπορούμε να αγωνιζόμαστε για βιώσιμη, διαρκή και λειτουργική λύση, που να υιοθετεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το κυπριακό, να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι απόλυτα συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Είμαστε ευρωπαίοι πολίτες και νομιμοποιούμαστε να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, που απολαύουν όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες.

Γραφείο Τύπου

30 Απριλίου 2019

ροή ειδήσεων