Κ. Μαυρίδης: Ελλιπής απονομή δικαιοσύνης για τραπεζικές παρανομίες στην Κύπρο
Ανακοινώσεις |

Την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανεξαιρέτως, ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στη συζήτηση για την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. 

Στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης ανέφερε τα εξής:

«Η ΕΕ είναι πάνω από όλα μια Ένωση Δικαιοσύνης με ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Η απονομή δικαιοσύνης δεν εξαντλείται στη νομότυπη εναρμόνιση ενός κράτους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η συμμόρφωση κάθε κράτους-μέλους για αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας διασφαλίζεται μέσω αναγκαίων εγχώριων μηχανισμών.»

Στη συνέχεια έκανε αναφορά σε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνοντας τα ακόλουθα:

«Δύο παραδείγματα:

1. Η χρήση καταχρηστικών-παράνομων και αθέμιτων όρων και πρακτικών, ιδιαίτερα από τον τραπεζικό τομέα στις συμβάσεις με τους καταναλωτές και η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών έχει διαπιστωθεί πολλές φορές σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έλλειψη αυτή είχε καταστροφικές επιπτώσεις στους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους Κύπριους πολίτες, αλλά ακόμη δεν υπάρχει πρόοδος στο ζήτημα.

2. Η πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της νομολογίας για εργασιακά θέματα, σε συνάρτηση με το υψηλό νομικό κόστος και το μικρό μέγεθος της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένα κράτη, λειτουργούν δυσανάλογα εναντίον του αδύναμου μέρους, δηλαδή του εργαζομένου, παρά του εργοδότη. Γι’ αυτό, ο επηρεαζόμενος-εργαζόμενος αποφεύγει την δικαστική οδό.»

Καταλήγοντας, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής υπογράμμισε: «Και στις δύο περιπτώσεις, η δικαιοσύνη δεν απονέμεται όπως θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Γραφείο Τύπου Ευρωβουλευτή

18 Ιανουαρίου 2024

ροή ειδήσεων