Κ. Μαυρίδης: Η μετάβαση της ΕΕ στη νέα εποχή απαιτεί ανάλογη ηγεσία
Ανακοινώσεις |

Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) στην σύνοδο της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, η οποία συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τρέχουσα Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συζήτηση με θέμα «Στρατηγικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ΕΕ».

Στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης ανέφερε αρχικώς:

«Υπάρχει μια ευρεία συναίνεση στην ΕΕ ότι χρειαζόμαστε στρατηγικές επενδύσεις. Παρομοίως, υπάρχει συναίνεση ότι αυτές οι στρατηγικές επενδύσεις πρέπει να έχουν κάποια χαρακτηριστικά (π.χ. να αφορούν ορισμένους τομείς στρατηγικής σημασίας, να εκτείνονται διασυνοριακά κτλ.). Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, θα προσπαθήσω να φανώ χρήσιμος παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.»

Συνεχίζοντας ο Κύπριος Ευρωβουλευτής σημείωσε τα εξής:

«Ένα μακρόπνοο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ αποτελεί αναγκαιότητα για να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες λαμβάνουν υπόψη τόσο τα οφέλη όσο και το κόστος της υπό εξέλιξη δραστικής μετάβασης της ΕΕ, σε μια εποχή γεωπολιτικών ανταγωνισμών και ανασφάλειας. Οι ισχύοντες κανόνες είναι κατά κάποιο τρόπο μεροληπτικοί, αφού επικεντρώνονται περισσότερο σε βραχυπρόθεσμο παρά στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παρεμπιπτόντως, το κόστος μετάβασης που είναι απαραίτητο, δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο του επιτοκίου  ή του κόστους άντλησης κεφαλαίων για τις επενδύσεις, ούτε τα οφέλη περιορίζονται στο συνολικό ΑΕΠ ενός κράτους. Πολιτικά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε επίσης, το κόστος αυτής της μετάβασης στην κοινωνία και στις δημοκρατίες μας. Γι’ αυτό και χρειαζόμαστε ώθηση των επενδύσεων με εισαγωγή της ρήτρας επενδύσεων, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αποκλίνουν με ευελιξία από το υφιστάμενο περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο σε περίπτωση σημαντικών στρατηγικών επενδύσεων σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: την κλιματική αλλαγή, την ψηφιακή μετάβαση, την άμυνα και τον κοινωνικό πυλώνα. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα μόνιμο δημοσιονομικό εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ χτίζοντας στην επιτυχία του προγράμματος SURE και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Καταλήγοντας ο κ. Μαυρίδης τόνισε: «Προπάντων όμως, χρειαζόμαστε ηγεσία για να κάνουμε τα λόγια μας πράξη. Θα παραθέσω ένα απλό παράδειγμα με βάση τον στόχο για στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Μπορεί να υπάρξει στρατηγική αυτονομία της ΕΕ ενώ θα εξαρτόμαστε περισσότερο στον εφοδιασμό τροφίμων από χώρες εκτός της ΕΕ; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επαναφέρω την ηγετική φράση του Mario Draghi (τέως Προέδρου της Ευρ. Κεντρικής Τράπεζας), ο οποίος ενώπιον υπαρξιακών κινδύνων είχε αναφέρει ότι θα πράξουμε: «Οτιδήποτε κι αν χρειαστεί» («Whatever it takes»).

Γραφείο Τύπου

14 Φεβρουαρίου 2024

ροή ειδήσεων