Μας προβληματίζει η νέα σύγκρουση ανεξάρτητων θεσμών
Ανακοινώσεις |

Η αίτηση παύσης του Γενικού Ελεγκτή θα πρέπει να μελετηθεί με προσοχή καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη ενέργεια που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία, το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει πλέον και θα αποφανθεί για την όποια κατ´ ισχυρισμό «ανάρμοστη συμπεριφορά» του Γενικού Ελεγκτή. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε ή να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία με οποιοδήποτε τρόπο.

Οφείλουμε όμως να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την εικόνα που σχηματίζεται στην κοινή γνώμη, ότι αυτή η αίτηση έχει καταχωρηθεί εκδικητικά και ως απάντηση σε σοβαρές κατηγορίες που έχει προτάξει ο Γενικός Ελεγκτής, οι οποίες αφορούν την Γενική Εισαγγελία και τις οποίες εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς. 

Για αυτόν ακριβώς το λόγο καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τους λόγους για τους οποίους έχει καταθέσει αυτή την πρωτόγνωρη αίτηση.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, το Δημοκρατικό Κόμμα επιθυμεί να τονίσει ότι θεωρεί το έργο του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, πολύτιμο και ιδιαιτέρως σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία. Επί των ημερών του, το κύρος, η υπόσταση και η αποτελεσματικότητα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναβαθμίστηκε ουσιαστικά.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για μια νέα σύγκρουση ανεξάρτητων Θεσμών, η οποία δυστυχώς εκτιμούμε πως πλήττει το κύρος των ίδιων των Θεσμών, αλλά και της πολιτείας.

Γραφείο Τύπου

26 Απριλίου 2024

ροή ειδήσεων