ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ανακοινώσεις |

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας που τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, ημέρα ιδρύσεως, το 1948, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Δημοκρατικό Κόμμα εστιάζει σε όλες εκείνες τις επείγουσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλίζεται καθολική, ισότιμη, δίκαιη και έγκαιρη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και σύγχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς ταλαιπωρία και με ασφάλεια.

Αυτοί οι στόχοι προϋποθέτουν την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας το οποίο εξασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα σε όλες τα βαθμίδες φροντίδας και κυρίως στην επείγουσα ιατρική, μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι ραγδαίως εξελισσόμενες δυνατότητες της επιστήμης αλλά και οι ορθολογιστικές δημοσιονομικές στρατηγικές.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξέχουσα σημασία έχει και η πρόληψη η οποία πρέπει να παρέχεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσα από το σύστημα υγείας.

Αναντίλεκτα η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και προκειμένου να διασφαλιστεί χρειάζονται σωστοί σχεδιασμοί, αποτελεσματικές πολιτικές και συλλογική προσπάθεια.

Γραφείο Τύπου

7 Απριλίου 2023

ροή ειδήσεων