Ορφανίδης Χρίστος
ΒΟΥΛΕYΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επαρχία:

Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας του Δημοκρατικού Κόμματος από τον Ιούνιο του 2016. Κοσμήτορας της Βουλής. Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού (9 Ιουνίου 2016 – 18 Οκτωβρίου 2018). Μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής στον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο. Μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου. Πολιτική διαδρομή: Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λάρνακας (2005-2011). Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ (2016-2020). Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ (2005-2011, 2016). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) (Αύγουστος 2012-Μάιος 2016) . Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΚΟΑ από το 2014 μέχρι το Μάιο του 2016. Ιδρυτικό Μέλος του Παγκύπριου Αντικατοχικού Κινήματος (ΠΑΚ).

Διετέλεσε Πρόεδρος σε Συνδέσμους και Οργανώσεις Κοινής Ωφελείας. Αρθρογραφία στον ημερήσιο Κυπριακό και Ελλαδικό Τύπο. Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας – Αμμοχώστου.

ροή ειδήσεων