Να αναληφθούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για την κατάρρευση του Συνεργατισμού.
WEB TV, Ανακοινώσεις |

Η έκταση των εικοσιπέντε σελίδων, στην Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, που καταγράφουν την απόδοση ευθυνών, δεικνύει το μέγεθος του εγκλήματος, που έχει διαπραχθεί κατά του Συνεργατισμού και κατ’ επέκταση κατά της κοινωνίας.

Το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής θα μελετηθεί περαιτέρω αλλά εκ πρώτης όψεως σημειώνουμε τα πιο κάτω.

Η έκθεση, αποδίδει μεταξύ άλλων,

  1. Βαρύτατες πολιτικές ευθύνες στον Υπουργό Οικονομικών και άρα επιβεβαιώνει ότι ορθά το Δημοκρατικό Κόμμα ζητούσε την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών ή την παύση του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
  2. Πιθανές αστικές και ποινικές ευθύνες για τον κ. Νικόλα Χατζηγιάννη αλλά και άλλων μελών του ΔΣ της Επιτροπείας και εισηγείται να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες.
  3. Πολιτική ευθύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί ενώ γνώριζε από τον Σεπτέμβριο του 2017 για την καταστροφική πορεία του Συνεργατισμού, όχι μόνο δεν παρενέβη για να αλλάξει η πολιτική που ακολουθούσε η Κυβέρνηση του,αλλά αντίθετα, ακόμη και τον Ιανουάριο του 2018 παραπλανούσε την κοινή γνώμη για την πραγματική κατάσταση στο Συνεργατισμό.
  4. Σημειώνεται πως οι κυβερνώντες παραπλάνησαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την πραγματική κατάσταση του Συνεργατισμού προβάλλοντας μια υπεραισιόδοξη εικόνα που δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα.
  5. Ευθύνη στην Κεντρική Τράπεζα, για τη νωθρή και ελλιπή εποπτεία που ασκούσε.

Θεωρούμε μεγάλο κενό του πορίσματος, ότι δεν αποδίδει ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το κούρεμα του 2013 και την «λύση» που μας επέβαλαν.

Ο Συνεργατισμός κατέρρευσε κυρίως κάτω από την πίεση των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων, γιατί δεν δημιουργήθηκε κακή τράπεζα όπως εμείς επισημάναμε από το 2013.

Αυτό δεν βγαίνει από το πόρισμα. Δεν είναι μόνο η κακοδιαχείριση.

Το Δημοκρατικό Κόμμα απαιτεί όλες οι ευθύνες που αναφέρονται στο πόρισμα να αποδοθούν στους υπεύθυνους.

  • Απαιτούμε την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να παύσει πάραυτα τον Υπουργό του.
  • Επιμένουμε στη συνέχιση των ερευνών που θα πρέπει πλέον να αναλάβει ο Γενικός Εισαγγελέας έτσι ώστε όλοι οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε μετά από μια πιο ενδελεχή μελέτη του πορίσματος.

Γραφείο Τύπου
6 Μαρτίου 2019

ροή ειδήσεων