Να διερευνηθούν πλήρως και άμεσα οι καταγγελίες
Ανακοινώσεις |

Είναι με ιδιαίτερη ανησυχία που έχουμε πληροφορηθεί για την καταγγελία στη οποία προέβη δημόσια η Πρόεδρος της Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας», Γιούλα Πιτσιάλη σε σχέση με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγή στη φοίτηση παιδιού του Δημοτικού από τη γενική τάξη στην ειδική μονάδα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εξέλιξη έτυχε διαχείρισης.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί το Υπουργείο αλλά και την αρμόδια Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού όπως διερευνήσουν το ταχύτερο δυνατό τις καταγγελίες ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες αλλά και τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την καταγγελία.

Κύριο μέλημα μας είναι η διασφάλιση της προστασίας των παιδιών και του σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, με τρόπο που να μην θίγεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα τόσο των ιδίων παιδιών όσο και των γονέων τους.

Γραφείο Τύπου

21 Νοεμβρίου 2022

ροή ειδήσεων