Να ενισχυθούν οι δυνατότητες της πολιτείας στη μάχη κατά του σχολικού εκφοβισμού.
Ανακοινώσεις |

Με την ευκαιρία της 6ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, το ΔΗΚΟ δηλώνει την αποφασιστικότητα του να προωθήσει και να στηρίξει εκείνες τις πολιτικές που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της πολιτείας να αντιμετωπίσει άμεσα και ολιστικά το φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς έχει κτυπήσει την πόρτα και του κυπριακού σχολείου.

Πολλά παιδιά καθίστανται θύματα συστηματικής επιθετικής συμπεριφοράς και βίας λεκτικής, σωματικής και ηλεκτρονικής.

Πίσω από κάθε τέτοια συμπεριφορά ίσως να υποβόσκουν βαθύτερα προβλήματα στα οποία το κοινωνικό κράτος πρέπει να εγκύψει.

Γραφείο Τύπου

6 Μαρτίου 2023

ροή ειδήσεων