Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο πολιτογραφήσεων στην κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχου
Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Κάθε φορά που λέμε πως πιάσαμε πάτο σε ότι αφορά τη διαπλοκή και τη διαφθορά αυτής της κυβέρνησης, ακούμε για νέες αποκαλύψεις.

Υπενθυμίζω πως μετά το ρεζίλεμα της Κύπρου το καλοκαίρι του 2019, η Βουλή ψήφισε ειδική πρόταση νόμου όπου απαιτήσαμε η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ να φέρει κανονισμούς για να καθοριστεί ένα νομικό πλαίσιο για τις πολιτογραφήσεις.

Η Βουλή ψήφισε νόμο ο οποίος καθόριζε ρητά πως οι εκκρεμούσες αιτήσεις θα εξεταστούν με το νέο καθεστώς που θα αποφάσιζε η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στις 18 Αυγούστου 2020, η Βουλή ψήφισε κανονισμούς και αφαίρεση τη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης να εκδίδει διαβατήρια στη βάση του δημοσίου συμφέροντος και επέβαλε ειδικό τέλος συνεισφοράς των επενδυτών σε συγκεκριμένα ταμεία του κράτους, ύψους σε κάποιες περιπτώσεις 200.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση ου ΔΗΣΥ όμως, τρείς μέρες που μετά η Βουλή ψήφισε τους συγκεκριμένους κανονισμούς και αυτοί δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους, ενέκρινε 5 πολιτογραφήσεις για τη μαρίνα της Αγίας Νάπας παράνομα.

Πάροχος αυτών των πολιτογραφήσεων το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Αναστασιάδης»

Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη τρείς μέρες μετά τη δημοσίευση των κανονισμών, ενέκρινε αυτές τις πολιτογραφήσεις  χωρίς να εφαρμόσει τους κανονισμούς που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ενέκρινε αυτές τις πολιτογραφήσεις ενώ δεν πληρούνταν τα οικονομικά κριτήρια για να τις δώσει.

Ενέκρινε αυτές τις πολιτογραφήσεις ενώ δεν είχε διακριτική ευχέρεια να τις εκδώσει με βάση το αιτιολογικό του δημοσίου συμφέροντος, καθώς το είχε αφαιρέσει η Βουλή.

Υπενθυμίζω ότι στον τηλεοπτικό σταθμό «Σίγμα» στις 20 Οκτωβρίου του 2019, απαντώντας για τα ζητήματα που προέκυπταν για το δικηγορικό του γραφείο, ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης δήλωνε τα εξής:

«Εάν υπήρξε παρανομία ή δόθηκε διαβατήριο σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος δεν δικαιούταν και βεβαίως εγείρεται θέμα»

Με άλλα λόγια, ο Νίκος Αναστασιάδης του Οκτωβρίου του 2019 εγείρει θέμα για το Νίκο Αναστασιάδη του Απριλίου του 2021.

Όμως δεν τελειώνουν εδώ τα «θαύματα» της κυβέρνησης της διαπλοκής.

Σήμερα με έκπληξη ακούσαμε πως η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ συνεχίζει να αγνοεί τους κανονισμούς που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων τον Αύγουστο του 2019.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και έχουν εγκριθεί 221 διαβατήρια χωρίς να εφαρμοστούν οι κανονισμοί που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά αντίθετα εφαρμόζεται το προηγούμενο νομικό καθεστώς πριν τους κανονισμούς.

Με άλλα λόγια, όταν κατάλαβαν ότι προκύπτει μείζον ζήτημα παρανομίας για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο και το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Αναστασιάδης», 7 μήνες μετά που ψήφισε η Βουλή τους σχετικούς κανονισμούς, «μαγείρεψαν» γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, για να μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούν τους κανονισμούς της Βουλής των Αντιπροσώπων και να συνεχίζουν να εκδίδουν διαβατήρια με το παλιό νομικό καθεστώς χωρίς να ακολουθούν τα κριτήρια που έχει καθορίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς οι συγκεκριμένοι επενδυτές να βάζουν το προκαθορισμένο τέλος των 200.000 ευρώ.

Με νομικές αλχημείες, προσπαθούν να συγκαλύψουν ακόμη ένα σκάνδαλο. Σημειώνεται πως η Νομική Υπηρεσία όταν ήρθε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών κατά τη συζήτηση των κανονισμών, δήλωνε ρητά πως με τη ψήφιση των κανονισμών θα εφαρμόζεται το νέο νομικό καθεστώς για την έγκριση οποιονδήποτε πολιτογραφήσεων.

Με άλλα λόγια, για να καλύψουν την παρανομία, για να καλύψουν το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης, για να καλύψουν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παρανομία που εξόφθαλμα παρουσιάζεται στις συγκεκριμένες πολιτογραφήσεις, ο Γενικός Εισαγγελέας έφερε ακριβώς την αντίθετη γνωμάτευση από αυτήν που έδωσε όταν προσπαθούσε να πείσει τη Βουλή να ψηφίσει τους σχετικούς κανονισμούς.

Άρα είτε τότε παραπλάνησαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε σήμερα παραπλανούν τον κυπριακό λαό.»

Γραφείο Τύπου

8 Απριλίου 2021

ροή ειδήσεων