Νικόλας Παπαδόπουλος: «Οι Μη – Κυβερνητικές Οργανώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πολύτιμος εταίρος του κράτους»
Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

Οι προτάσεις του υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου, για τις Μη – Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που κατατέθηκαν δημόσια σήμερα, δεν αποσκοπούν στη διαχείριση του παλιού, αλλά στοχεύουν να φέρουν το καινούργιο.

Η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και φθίνει ραγδαία.

Οι ΜΚΟ ποτέ δεν έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά και πρακτικά από το Κράτος, πέραν των συνεχώς μειωμένων κρατικών χορηγιών.

Η γραφειοκρατία και η έλλειψη συνεργασίας των θεσμών του κράτους, προκαλούν ανυπέρβλητα προβλήματα στην αποστολή των ΜΚΟ.

Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, είναι ευθύνη του Κράτους να παρέχει υπηρεσίες στον πολίτη και οι ΜΚΟ πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν ως πολύτιμος εταίρος του Κράτους.

Θα αλλάξουν οι δομές της χρηματοδότησης των ΜΚΟ και της αξιολόγησης της δράσης και των προγραμμάτων που θα προτείνονται.

Θα διπλασιαστεί σταδιακά το ποσό των κρατικών χορηγιών και θα υπάρξει πραγματική διαφάνεια και έλεγχος.

Οι προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου θα φέρουν την αλλαγή και σ’ αυτό τον τόσο σημαντικό – για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική συνοχή – τομέα.

 

Γραφείο Τύπου
27 Οκτωβρίου 2017

ροή ειδήσεων