Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Εμείς είχαμε πει από την αρχή, πως θα πρέπει να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής ο χώρος του Κέντρου, ο ενδιάμεσος χώρος. Και σε αυτή την πολιτική θέση επιμένουμε.

 

Χρειάζεται ισορροπία στη Βουλή, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε πως θα πρέπει ο ενδιάμεσος χώρος να κρατά τις ισορροπίες, μέσω αυτού του θεσμού.

 

Η απόφαση για την Προεδρία της Βουλής θα ληφθεί στα συλλογικά όργανα του κόμματος, τα αρμόδια όργανα, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, στη βάση αυτών των πολιτικών αρχών και θέσεων.

 

Θεωρώ λογικό, ότι, από τη στιγμή που εμείς δεν αποφασίσουμε να  διεκδικήσουμε την Προεδρία της Βουλής, να απευθυνθούμε στα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου και φυσικά θεωρούμε ότι εύλογα, θα πρέπει να ακούσουμε το αμέσως μεγαλύτερο κόμμα του ενδιάμεσου χώρου.

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media