Ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είναι επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα κριθεί από το έργο του
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα εύχεται στον νέο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Θα είναι πλεονασμός να τονιστεί η σημασία του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας και ιδιαιτέρως του Διοικητή, για την πορεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γενικότερα της οικονομίας.

Και επειδή τα τελευταία χρόνια δυστυχώς προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα, λόγω ανεπαρκούς εποπτείας, απουσίας συνεννόησης ή και ποδηγέτησης της Κεντρικής Τράπεζας από την εκτελεστική εξουσία, ευελπιστούμε ότι τα φαινόμενα αυτά δε θα επαναληφθούν.

Αναφορικά με δημοσιεύματα, που φέρουν το Δημοκρατικό Κόμμα να είχε λόγο στην επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου, τα θεωρούμε αστεία και άνευ βάσης.

Ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είναι επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα κριθεί από το έργο του.

Γραφείο Τύπου

29 Μαρτίου 2019

ροή ειδήσεων