Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα κτυπήσει στη ρίζα τους τις γενεσιουργές αιτίες της διαφθοράς και της διαπλοκής
Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

Η πατρίδα μας και η κοινωνία, υποφέρουν από τη διαπλοκή, τη διαφθορά, αλλά και από την ατιμωρησία.

Η αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας αποτελεί για τον Νικόλα Παπαδόπουλο ύψιστη προτεραιότητα.

Οι προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου στοχεύουν στην αντιμετώπιση του σοβαρού θεσμικού προβλήματος, που επέτρεψε να εξελιχθούν φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς στην πολιτική ζωή, με αποκορύφωμα τις χρηματοδοτήσεις της Focus.

Η απραξία και η αδυναμία των δύο τελευταίων διακυβερνήσεων, θα αντικατασταθεί από δράσεις και ενέργειες, όπως:

• Ορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για την καταστροφή της Κυπριακής οικονομίας.
• Δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας για τον έλεγχο (αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία) της τήρηση του κώδικα δεοντολογίας σε όλους τους πολιτικούς διορισμούς. Η Επιτροπή θα είναι τριμελής και στις συνεδρίες της θα μετέχει και ο Γενικός Ελεγκτής υπό συμβουλευτική ιδιότητα. Τα μέλη της θα διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με συμβόλαιο, με χρονική διάρκεια την θητεία του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού.
• Διορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών συμβούλων στα Διοικητικά Συμβούλια των ημι-κρατικών Οργανισμών, για έλεγχο της νομιμότητας κατά τη λειτουργία τους.
• Υποχρεωτική συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις του Γενικού Ελεγκτή.
• Έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων από ανεξάρτητους ελεγκτές, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με τα εισοδήματα τους.
• Επαναφορά της σχέσης αλληλοσεβασμού και συνεργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Ανεξάρτητους Θεσμούς και σταθερή μηνιαία συνεργασία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους επικεφαλείς των Ανεξάρτητων Αρχών.
• Δημιουργία Τμήματος καταπολέμησης της διαφθοράς στη Γενική Εισαγγελία.
• Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του κράτους, όπως σε σύντομο και καθορισμένο χρονικό διάστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων και τηρεί κάθε είδους υποχρέωσής του προς τους πολίτες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων τους.
• Ενίσχυση του Δικαστικού σώματος και εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για την ταχεία εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων.
•Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ώστε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων να γίνεται από σώμα 100 ανεξάρτητων λειτουργών με τυχαία επιλογή.

Η διακυβέρνηση Νικόλα Παπαδόπουλου θα κτυπήσει στη ρίζα τους τις γενεσιουργές αιτίες της διαφθοράς και της διαπλοκής.

 

Γραφείο Τύπου
18 Ιανουαρίου 2018

ροή ειδήσεων