ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2018
Ανακοινώσεις |

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέλυσε διεξοδικά τις παραμέτρους που συνθέτουν το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, έντεκα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2018.

Οι πιο σημαντικές από τις παραμέτρους αυτές είναι:

• Η αποτυχία της πολιτικής του Προέδρου Αναστασιάδη και των ηγεσιών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, αλλά και της στρατηγικής και τακτικής που ακολουθήθηκε. Η πολιτική αυτή, αποδεδειγμένα πλέον, μας απομακρύνει από μια σωστή λύση, εγκλωβίζει την ελληνοκυπριακή πλευρά, αναβαθμίζει το κατοχικό ψευδοκράτος και υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Η έντονη επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνοκυπρίων για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση μίας άλλης πολιτικής και μίας νέας στρατηγικής στο Κυπριακό. Μιας στρατηγικής που πρέπει να έχει ως κυρίαρχο στόχο τη θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επίτευξη μιας σωστής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, μέσω της συνέχισης και μετεξέλιξης του κράτους μας.
• Η γενικότερη επιθυμία της κοινωνίας για αλλαγές, συγκεκριμένο σχέδιο και καινοτόμες πολιτικές που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, στην αποτελεσματική λειτουργία του κοινωνικού κράτους και στη βελτίωση της ποιότητα ζωής για κάθε πολίτη.
• Το γεγονός ότι οι πολιτικές επιλογές του Προέδρου Αναστασιάδη και των ηγεσιών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, οδηγούν στη συντήρηση της σημερινής κατάστασης και όχι στην αλλαγή της.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος επεσήμανε με ικανοποίηση το γεγονός ότι οι κοινωνικές αυτές τάσεις αποτυπώθηκαν και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, με την έντονη αποδοκιμασία των ηγεσιών του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ και τη μεγάλη ενίσχυση των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου.

Σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος ΟΜΟΦΩΝΑ όρισε ως στόχο του στις προεδρικές εκλογές του 2018 την πολιτική αλλαγή:

• Με νέα στρατηγική στο Κυπριακό.
• Με σχέδιο για την ανάπτυξη της Οικονομίας.
• Με προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή.
• Με καινοτόμες δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη.

Η πολιτική αυτή αλλαγή μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από τη συνεργασία των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου σε μία, κοινή, νικηφόρα υποψηφιότητα.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος εκτιμά ότι μια τέτοια κοινή υποψηφιότητα αποτελεί εθνικό χρέος και κοινωνική αναγκαιότητα και ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που οδηγούν στην υποστήριξη της, όχι μόνο από τους πολίτες που ψηφίζουν τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, αλλά και από τους πολίτες, τα οργανωμένα σύνολα και τους κοινωνικούς φορείς που επιζητούν την πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας.

Αυτό τον στόχο θα υπηρετήσει το Δημοκρατικό Κόμμα από σήμερα μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2018.

Για υλοποίηση των πιο πάνω, το Εκτελεστικό Γραφείο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Κόμματος και αντιπροσωπεία της Γραμματείας να προχωρήσουν σε επαφές με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου.

Γραφείο Τύπου
9 Μαρτίου 2017

ροή ειδήσεων