Π. Λεωνίδου: Αναγκαία τα μέτρα απάμβλυνσης των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες
Ανακοινώσεις |

Τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκου Λεωνίδου, για το υπ’ αριθμό 11 θέμα της Ολομέλειας για την πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που επέφερε η πανδημία και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρχισαν να συσσωρεύονται τεράστια οικονομικά προβλήματα από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της γενικευμένης ακρίβειας με αποτέλεσμα να πλήττονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας μην ξεχνάμε, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι μικρές και μικρομεσαίες και απασχολούν συνολικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ παράλληλα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του τόπου.

Ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών και της κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης, κρίνουμε αναγκαίο, όπου αυτό είναι εφικτό από την πλευρά του κοινοβουλίου, να προτείνουμε μέτρα απάμβλυνσης των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταθέσει με το συνάδελφο κ. Μυριάνθους, την εν λόγω πρόταση νόμου για μείωση του ορίου της συνολικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από διαβούλευση, το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης από 500 ευρώ μειώνεται σε 150 ευρώ, μόνο για τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και της 31ης Δεκεμβρίου 2024, αναφορικά με την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022.

Παράλληλα, προνοείται η επιστροφή της διαφοράς σε εταιρείες που ήδη κατέβαλαν χρηματική επιβάρυνση που υπερβαίνει τα 150 ευρώ, λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των ετήσιων εκθέσεων τους με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022. Η συγκεκριμένη πρόνοια περιλήφθηκε στην εν λόγω τροποποίηση, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας λόγω άνισης μεταχείρισης μεταξύ των εταιρειών.

Καταλήγοντας, υπενθυμίζουμε την πρότασή μας για την σταδιακή μείωση της καταβολής του ετήσιου τέλους που καταβάλλουν οι εταιρείες, μέχρι την τελική κατάργησή του, αφού αποτελεί ένα χαράτσι που επιβλήθηκε, τότε, προσωρινά, λόγω των μνημονιακών μας υποχρεώσεων.

Γραφείο Τύπου – 9 Ιουνίου 2022

ροή ειδήσεων