Π. Λεωνίδου: Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και δίκαιη στρατηγική για τη διαχείριση βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών
Ανακοινώσεις |

Δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ κ. Πανίκου Λεωνίδου για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα τα προβλήματα στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές παρουσιάζει εικόνα αλαλούμ. Ως εκ τούτου η Επιτροπή Εμπορίου ενέγραψε και συζήτησε σήμερα το θέμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών και την ανάγκη για εξορθολογισμό της πολιτικής διαχείρισής τους στη βάση ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας.

Στην παρουσία των δύο αρμόδιων υπουργών, Εσωτερικών και Εμπορίου, έγινε συζήτηση και ανάλυση των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Και οι δύο υπουργοί έχουν αναλύσει και επισημάνει ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα και ανισότητες καθώς και ανορθόδοξες διαδικασίες που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας μας.

Όπως μας έχουν ενημερώσει, η κυβέρνηση προτίθεται να παρουσιάσει πολύ σύντομα μια ενιαία πολιτική και στρατηγική η οποία θα αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα αυτών των περιοχών. Βασικός στόχος της προσπάθειας είναι η σύσταση ενός Ενιαίου Φορέα ο οποίος θα έχει υπό τον έλεγχο και τη δικαιοδοσία του συνολικά, την όλη πολιτική και στρατηγική διαχείρισης των βιομηχανικών και Βιοτεχνικών και περιοχών.

Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και δίκαιη στρατηγική που θα εξυπηρετεί τόσο το δημόσιο συμφέρον, όσο και τις ανάγκες της βιομηχανίας αλλά και των ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες και περιοχές.

13 Ιουνίου 2023

ροή ειδήσεων