Π. Λεωνίδου: «Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται η αδυναμία της Κυβέρνησης να εξεύρει λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την ζωή των πολιτών»
Ανακοινώσεις |

Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος, Πανίκου Λεωνίδου:

“Η χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου για ακύρωση 100 προσλήψεων σε αστυνομία και πυροσβεστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο, τις ενστάσεις που εκφράζαμε ως Δημοκρατικό Κόμμα για την αντικειμενικότητα στην διαδικασία εξετάσεων που ακολουθήθηκε το 2020 για πρόσληψη στην Αστυνομία.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, από την πρώτη στιγμή προειδοποιούσε και εξέφραζε έντονες ανησυχίες, εγγράφοντας μάλιστα σχετικό θέμα στην Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών. Είχαμε ζητήσει έντονα από τους αρμόδιους να εξεύρουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν, αφού πέρα των 30 υποψηφίων πέτυχαν σε όλες τις δοκιμασίες, εκτός από τα ψυχομετρικά τεστ γνωστικών ικανοτήτων, τα οποία αποτελούσαν το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας.  

Είχε διαφανεί ότι όντως στο συγκεκριμένο στάδιο υπήρξαν πολλές ασάφειες και λανθασμένη ερμηνεία με αποτέλεσμα να αποτύχουν σε αυτό, ακόμα και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών και πρόσωπα που υπηρετούν εδώ και χρόνια το Σώμα ως ειδικοί αστυνομικοί. Όταν το 2017 ψηφίζαμε τους σχετικούς κανονισμούς για πρόσληψη στην Αστυνομία, στόχος όλων ήταν η αναβάθμιση της Δύναμης και η εφαρμογή πιο αξιοκρατικών διαδικασιών, ωστόσο οι αρμόδιοι που ήταν επιφορτισμένοι με την εφαρμογή τους, επέδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, δημιουργώντας ανισότητες, αδικίες και αντίθετα, από τον αρχικό στόχο, αποτελέσματα. 

Είχαμε ζητήσει ως Επιτροπή Νομικών από την πολιτεία να εξεύρει τρόπους άρσης της αδικίας που δημιουργήθηκε εις βάρος, συνολικά 34 υποψηφίων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα μερίδα των αποτυχόντων να προσφύγει στην Δικαιοσύνη. Η απόφαση του Δικαστηρίου, αφήνει από την μια περαιτέρω εκτεθειμένη την Κυβέρνηση για τις αποφάσεις της και από την άλλη οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση την Αστυνομική Δύναμη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που παρουσιάζει σοβαρές ανάγκες.

Με τις βεβιασμένες και παράτυπες σε κάποιες περιπτώσεις αποφάσεις της, η Κυβέρνηση προκάλεσε σήμερα μια νέα αδικία σε βάρος 100 προσώπων τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Είναι η άποψη μας, ότι άμεσα το κράτος πρέπει να εξεύρει τρόπο αποκατάστασης της αδικίας που υφίστανται τόσο οι 100 προσληφθέντες όσο και αυτοί που προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη”.

Γραφείο Τύπου

4 Νοεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων