Π. Λεωνίδου: Η αναβάθμιση του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον θεσμό και τιμή για τον τόπο μας
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Τιμητική διάκριση για τον Θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως

Η αναβάθμιση του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για πρώτη φορά με το καθεστώς (status) Α, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον ίδιο τον θεσμό αλλά και ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας.

Η τιμητική διάκριση που έλαβε ο θεσμός προέκυψε μέσα από την επαναξιολόγηση/ επαναδιαπίστευση που έτυχε από την αρμόδια διεθνή Υποεπιτροπή Διαπίστευσης, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Με τη συγκεκριμένη διάκριση αποδεικνύεται έμπρακτα, ότι οι προσπάθειες και ενέργειες, που έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια, βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με τις Αρχές των Παρισίων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αρχών λειτουργίας και τον καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διέπουν τις Εθνικές Αρχές Προώθησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά την λήψη της απόφασης για αναβάθμιση του θεσμού, λήφθηκε σοβαρά υπόψιν το σύνολο των θετικών εξελίξεων που έχουν συντελεστεί από το 2017, όταν και ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Επίτροπος, και εντεύθεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια επιτροπή διαπίστευσης δεν υπέβαλε ουδεμία παρατήρηση/εισήγηση/ σύσταση και, εν αντιθέσει με το 2015, δεν εξέφρασε οποιαδήποτε ανησυχία σε σχέση με το νομικό καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.

Εκφράζοντας τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Επίτροπο Μαρία Στυλιανού Λοττίδου και όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας της, καλούμε την πολιτεία όπως, ενόψει των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του θεσμού, παρέχει την απαραίτητη στήριξη και ενίσχυσή του με προσωπικό, για να μπορέσει να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το ρόλο του, κάτι που καταγράφει στην έκθεσή της και η Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Γραφείο Τύπου

20 Οκτωβρίου 2022

ροή ειδήσεων