Π. Λεωνίδου: Η πρότασή μας επιδιώκει να θωρακίσει συνταγματικά δικαιώματα και σε καμία περίπτωση δεν στρέφεται εναντίον του ΓεΣΥ
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Συζητήσαμε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, την πρόταση Νόμου που έχω καταθέσει εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ.

Με την εν λόγω πρόταση εισηγούμαστε αλλαγή στην υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα νοσηλευτήριο εντάσσεται στο ΓεΣΥ, οι εκτός συστήματος γιατροί του, να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του για μεταβατική περίοδο 24 μηνών (δύο ετών), από την ημέρα της ένταξης του.

Οι ιδιοκτήτες κάθε νοσηλευτηρίου έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν την ένταξή του στο ΓΕΣΥ, ωστόσο θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται πίστωση χρόνου στους γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με το σύστημα, αλλά προσφέρουν ενδοσοκομειακή φροντίδα εντός αυτών των νοσηλευτηρίων, να προετοιμαστούν και να αναζητήσουν αλλού επαγγελματική στέγη.

Ένας σημαντικός αριθμός ιατρών θα βρεθούν εκτεθειμένοι, χωρίς επαγγελματική στέγη, χωρίς χειρουργεία και δεν θα μπορούν να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους για ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος τους.

Θεωρούμε την πρότασή μας είναι καθ’ όλα συνταγματική. Αυτό που επιδιώκει η πρόταση μας, είναι να ισορροπήσει και να δώσει το ίδιο δικαίωμα που είχε δώσει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργάτες ιατρούς που δεν επιθυμούσαν να ενταχθούν στο σύστημα και παρέμειναν στις κλινικές τους στην Λευκωσία, για περίοδο πέραν των 2 ετών , στην βάση μνημονίου που είχε υπογραφεί με τον ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας.

Παρά το γεγονός ότι εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι το μνημόνιο ήταν παράνομο, η ουσία είναι ότι οι συνάδελφοι τους στην Λευκωσία είχαν εύλογο χρόνο να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και τώρα με την εφαρμογή του Νόμου που προτείνουμε, ώστε η διαδικασία παράτασης του δικαιώματος στους γιατρούς να καταστεί έννομη.

Θεωρούμε ότι η πρότασή μας δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία του συστήματος.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα, ασφαλώς, δεν έχουμε πρόθεση να πλήξουμε το ΓΕΣΥ. Αντιθέτως, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είμαστε αποφασισμένοι να το διαφυλάξουμε και να το ενισχύσουμε, προωθώντας δράσεις και λύσεις για την βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών.

Γραφείο Τύπου

22 Ιουνίου 2023

ροή ειδήσεων