Π. Λεωνίδου – Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΜΜΕ: Σε κλίμα συναντίληψης και ομογνωμίας προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Στην τελική ευθεία μπήκε η συζήτηση ενός σημαντικού νομοθετήματος, για την διασφάλιση της διαφάνειας και του ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Στην Επιτροπή Εσωτερικών διεξήχθη σήμερα η κατ’ άρθρον συζήτησή επί του αναθεωρημένου κειμένου πρότασης Νόμου, που τροποποιεί τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο.

Πρόκειται για μια δική μας πρωτοβουλία, που επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου, που διέπει ακριβώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών.

Είναι γενικά παραδεκτό, και αυτό διεφάνη και στη σημερινή συνεδρίαση, ότι η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα ΜΜΕ είναι απηρχαιωμένη σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία καθορίζουν τη διαφύλαξη της αρχής της διαφάνειας της πολυφωνίας και της ελευθερίας λόγου και έκφρασης σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Η αναθεωρημένη πρόταση μας, είναι αποτέλεσμα συζήτησης και εξαντλητικού διαλόγου που έγινε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ούτως ώστε να διευρύνουμε όλες τις αρχές, με στόχο τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και τις διαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών των ΜΜΕ, που τους έχει εμπιστευθεί το κράτος τη διαχείριση δημόσιου πλούτου.

Με ικανοποίηση έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει κλίμα συναντίληψης και ομογνωμίας ως προς την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας και ευελπιστούμε ότι εντός του επόμενου μήνα ένα πλήρες και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Γραφείο Τύπου

22 Ιουνίου 2023

ροή ειδήσεων