Π. Λεωνίδου: Πρέπει επιτέλους να προστατευτούν οι δανειολήπτες, οι οποίοι γίνονται έρμαιο στα χέρια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων
δανειολήπτες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ΜΕΔ
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

“Στην Επιτροπή Οικονομικών τέθηκε εκ νέου προς συζήτηση το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, μέσω του οποίου δίδεται το δικαίωμα σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) να ερευνούν στοιχεία δανειοληπτών και εγγυητών από τη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και το Κτηματολόγιο.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ξεκάθαρα προς όφελος των τραπεζών και δίδει περισσότερες εξουσίες και δικαιώματα έναντι των οφειλετών. Παράλληλα με το νομοσχέδιο αυτό, τέθηκαν προς συζήτηση και δυο αυτεπάγγελτα θέματα που ενέγραψα εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, κατά την αναδιάρθρωση ή/και συμφωνία με τους δανειολήπτες, προς εξόφληση των δανειακών συμβάσεων τους.

Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί, ύστερα από παράπονα πολλών δανειοληπτών, ότι οι εταιρείες αυτές καταχρώνται των δικαιωμάτων που τους παρέχει η νομοθεσία. Οι δανειολήπτες τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης, κατά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής τράπεζας, ο οποίος προνοεί ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα και δίκαια όλες τις περιπτώσεις.

Αναδείξαμε ακόμα, τις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, τα προβλήματα που δημιουργούνται για τους δανειολήπτες, καθώς και το ενδεχόμενο κατάχρησης της εξουσίας που παρέχει ο νόμος σε αυτές τις εταιρείες .

Δυστυχώς οι δανειολήπτες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν να αντιμετωπίσουν την απροθυμία, ακόμα και τον εμπαιγμό των εν λόγω εταιρειών, οι οποίες εκμεταλλεύονται την δεσπόζουσα θέση που κατέχουν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης, με δυσμενείς συνέπειες για τους καταναλωτές.

Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε επίσης η παντελής έλλειψη ελέγχου από την Κεντρική Τράπεζα και την Εκτελεστική Εξουσία. Είναι η άποψη μας λοιπόν, ότι πρέπει επιτέλους να εξευρεθούν οι τρόποι ώστε να προστατευτούν οι δανειολήπτες , οι οποίοι στις πλείστες των περιπτώσεων γίνονται έρμαιο στα χέρια των εταιρειών αυτών.

Στη βάση των απαντήσεων που θα λάβουμε επι των ερωτημάτων που θέσαμε, είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες να καταθέσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών.

Θα πρέπει επιτέλους και οι τράπεζες, να αξιοποιούν τα νομοθετικά όπλα που τους έχει δώσει το κράτος , με νόμιμο και χρηστό τρόπο και όχι εις βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών”.

Γραφείο Τύπου

21 Μαρτίου 2022

ροή ειδήσεων