Π. Λεωνίδου: Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ του ελέγχου της πανδημίας και του περιορισμού των ελευθεριών
Επιτροπή Υγείας Πανδημία
Ανακοινώσεις |

Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου, μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Υγείας της Βουλής

“Η Επιτροπή Υγείας μελέτησε εκ νέου σήμερα τα δυο Νομοσχέδια (Περί Επικίνδυνων και Μολυσματικών Ασθενειών, Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων), με τα οποία η Κυβέρνηση επιχειρεί να λάβει νομοθετική εξουσιοδότηση, έτσι ώστε το αρμόδιο Υπουργείο, να αποφασίζει και να λαμβάνει μέτρα περιορισμού των συνταγματικών και θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, εν καιρώ έκτακτων αναγκών και τη διάρκεια τους, χωρίς την οποιαδήποτε σύμπραξη της Βουλής.

Πρόκειται για δυο πολύ σημαντικά νομοσχέδια, μέσα από το οποία θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να εξισορροπήσουμε από την μια τη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού της πανδημίας με λήψη μέτρων, και από την άλλη να δούμε πως αποφεύγουμε στο μέγιστο βαθμό τη συρρίκνωση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Επιβάλλεται να υπάρξουν περιορισμοί στην άσκηση αυτού του δικαιώματος που θα εκχωρηθεί στην Εκτελεστική Εξουσία και συγχρόνως να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου σε κάποιο βαθμό αυτής της εξουσίας. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με τον καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού μέτρων τα οποία πρέπει να γνωρίζει το κοινοβούλιο, καθώς επίσης η έ κταση και το πεδίο δράσης των μέτρων.

Την περίοδο που πέρασε, με την εμφάνιση της εξάπλωσης της πανδημίας λειτούργησαν μέτρα στη βάση ενός απηρχαιωμένου νόμου (περί Λοιμοκάθαρσης) στον οποίο οικοδομήθηκε η νομοθετική εξουσιοδότηση για την λήψη των ισχυόντων μέτρων. Έχοντας υπόψιν τόσο τις συνταγματικές ρυθμίσεις και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου (νομολογία), την Συνταγματική Αρχή, αλλά και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρχή αναλογικότητας), είναι η άποψη μας, ότι οι όποιοι περιορισμοί τεθούν από την κυβέρνηση θα πρέπει να έχουν τη σύμπραξη-συνδρομή των τριών Εξουσιών του κράτους (νομοθετική-εκτελεστική-δικαστική).

Τέλος προτείνουμε, ενίσχυση της επιστημονικής ομάδας που εισηγείται τα μέτρα, με την συμμετοχή κατάλληλων προσώπων και φορέων, έτσι που να υπάρχει μια πιο αντικειμενική και ολοκληρωμένη έκφραση απόψεων, όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών που έχουν άποψη για την λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας ευρύτερα”.

Γραφείο Τύπου – 4 Νοεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων