Π. Λεωνίδου – Πρόταση Νόμου ΔΗΚΟ για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών
Ανακοινώσεις |

Δήλωση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκου Λεωνίδου

Πρόταση Νόμου ΔΗΚΟ για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών

Έχει ξεκινήσει σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών η εξέταση της πρότασής που έχω καταθέσει εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα ΜΜΕ είναι μια απηρχαιωμένη  νομοθεσία σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη,  που καθορίζουν τη διαφύλαξη της αρχής της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της ελευθερίας λόγου και έκφρασης σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Η ισχύουσα νομοθεσία δυστυχώς, αναγκάζει πολλές φορές τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ να καταστρατηγούν αυτή τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των μέσων, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο αποφεύγουν και τον έλεγχο.

Η πρόταση μας, αποτελεί μια βάση συζήτησης και διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ούτως ώστε να διευρύνουμε όλες τις αρχές με στόχο, τόσο τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, όσο και τις διαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών των ΜΜΕ που τους έχει εμπιστευθεί το κράτος τη διαχείριση δημόσιου πλούτου.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών. Επ’ ευκαιρία, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής αλλά και τους προσκεκλημένους  για τη θετική προσέγγισή τους για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

Γραφείο Τύπου

2 Ιουνίου 2022

ροή ειδήσεων