Π. Λεωνίδου: Το ΔΗΚΟ παραμένει σταθερό στις θέσεις του για τη Μεταρρύθμιση της Τ.Α., επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
WEB TV, Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

«Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει σταθερό στις θέσεις του, στηρίζει την Μεταρρύθμιση της Τ.Α., επιδιώκοντας μέσα από τον διάλογο την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση»

Η ψήφιση των τριών Νομοσχεδίων για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο για το Δημοκρατικό Κόμμα. Στην σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η συζήτηση επί των τροπολογιών στις 13 Ιανουαρίου, ώστε να δοθεί χρόνος σε όλα τα κόμματα να ετοιμαστούν και να καταθέσουν γραπτώς όλες τις εισηγήσεις τους.

Είναι η άποψη μας ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τότε δεν μπορεί να αποβεί μοιραίος για την ποιότητα και την ουσία της μεταρρύθμισης, αλλά αντιθέτως μπορεί να συμβάλει θετικά στην διαβούλευση, ώστε να επέλθει μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της Κυβέρνησης, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και αποφυγή κατάθεσης μεγάλου αριθμού τροπολογιών.

Απώτερος στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ετοιμασία τέτοιων νομοθεσιών, που θα βοηθήσουν στο τέλος της ημέρας την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να είναι λειτουργική, παραγωγική, αποδοτική και να ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες.

Μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, αναμένεται να υπάρξουν διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων και της Κυβέρνησης, για να επιχειρήσουμε σύγκλιση απόψεων, να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τις τροπολογίες, και να οδηγηθούν τα τελικά νομοσχέδια ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση το συντομότερο.

Οι στόχοι και οι αρχές που το Δημοκρατικό Κόμμα είχε θέσει ευθύς εξ’ αρχής, παραμένουν ξεκάθαρα και εκφράστηκαν πολλές φορές από τα επίσημα χείλη όλων των εκπροσώπων του. Στοχεύουν στην εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης, με πλήρη δημοκρατικό χαρακτήρα, Διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε καμιά διαφοροποίηση και ότι με νηφαλιότητα, συνεννόηση και συνεργασία θα συζητήσουμε για να βρούμε συναινετικές λύσεις στα εκκρεμούντα ζητήματα, και να παραδώσουμε στους πολίτες ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό νομοθέτημα.

Γραφείο Τύπου

06 Δεκεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων