Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Ανακοινώσεις |

Με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία εκφράζουμε τη σταθερή μας προσήλωση στην προώθηση των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότιμης πρόσβασης, της αυτονομίας και της ευημερίας τους. 

Με δίκαιες δομές και πολιτικές μπορούμε να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και πρόσβασης για όλους τους συνανθρώπους μας και σε όλους τους τομείς της ζωής, σε μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ήδη εισηγηθεί: 

• Τη δημιουργία θεσμού Επιτρόπου για την Αναπηρία, 

• Τη διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω του ΓεΣΥ για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών ΑμεΑ όλων των ηλικιών και όλων των μορφών αναπηρίας, ειδικά στα θέματα αποκατάστασης που παρατηρούνται πολλές ελλείψεις

• Την ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση ευέλικτων μορφών απασχόλησης για ΑμεΑ

• Επιδοματική πολιτική που θα καλύπτει το πραγματικό κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στο άτομο και την οικογένεια για να αντισταθμίζει το βάρος της αναπηρίας.

• Ήδη προτάσεις μας έχουν υιοθετηθεί όπως η ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2019, για την ελεύθερη πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες.

Εκφράζουμε επίσης την ισχυρή μας πολιτική βούληση να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση των προγραμμάτων και των υποδομών που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία. Στοχεύουμε στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την καλλιέργεια του σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας στην κυπριακή κοινωνία.

Γραφείο Τύπου

3 Δεκεμβρίου 2023

ροή ειδήσεων