Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
26 Ιούν 2020 Ανακοινώσεις

Το ΔΗΚΟ συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής κατά των Εξαρτήσεων, την οποία το κράτος οφείλει να εφαρμόζει.

Η καθιέρωση της 26ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτών όσο και της ίδιας της Πολιτείας, σε σχέση με τις πολυδιάστατες και καταστροφικές επιπτώσεις της μάστιγας των εξαρτήσεων.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει ολιστικά το πρόβλημα και να διασφαλίσει την εφαρμογή των σχεδιασμών.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα, δεν μένουμε μόνο στα λόγια και εμπράκτως προσπαθούμε να συμβάλλουμε εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΗΚΟ έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με 100 προτάσεις το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται, στην ύψιστη προτεραιότητα της πρόληψης, στη θεραπεία και κοινωνική επανένταξη, στη μείωση της βλάβης και στη ρύθμιση / έλεγχο της προσφοράς.

Είναι με λύπη μας που διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο της δαπάνης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, μόνο το 1.7% αφορά στην πρόληψη και την έρευνα ενώ το 76.3% αφορά την επιβολή του Νόμου. Εάν δεν αναθεωρηθεί αυτή η ανισομέρεια, η μάχη θα χάνεται.

Γραφείο Τύπου

26 Ιουνίου 2020

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media