Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Κάθε φορά που χάνεται ένα παιδί, πεθαίνει ένα κομμάτι της ανθρωπότητας
01 Ιούν 2019 Ανακοινώσεις

Κάθε φορά που γεννιέται ένα παιδί, αναγεννάται η ελπίδα της ανθρωπότητας.

Κάθε φορά που χάνεται ένα παιδί, πεθαίνει ένα κομμάτι της ανθρωπότητας.

Αυτό το υπέρτατο ηθικό αξίωμα δυστυχώς δεν έχει γίνει βίωμα, καθώς το σκηνικό της ζωής, της ευημερίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλο τον κόσμο, παραμένει θλιβερό, παρά τη σωρεία συμβάσεων και νομοθεσιών, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών, που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινότητα.

Και ενώ οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, είναι διαφορετικοί από τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά των λεγομένων προηγμένων κοινωνιών, η δυστυχής κατάληξη μπορεί να είναι η ίδια: θάνατος, ψυχικός, πνευματικός και βιολογικός.

Στο Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε ξεφύγει από τα ευχολόγια εδώ και καιρό και έχοντας μελετήσει την κυπριακή πραγματικότητα, έχουμε διαμορφώσει και έχουμε καταθέσει αριθμό προτάσεων, όπως:

  • Θέσπιση νομοθεσίας, η οποία να καθιστά τα πορίσματα του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, δεσμευτικά για κάθε κυβερνητική υπηρεσία.
  • Δημιουργία συντονιστικού και εποπτικού οργάνου για τις κρατικές υπηρεσίες για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά.
  • Εκπόνηση ολοκληρωμένης και πολύ-επιστημονικής Εθνικής Στρατηγικής, για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και ποιοτική επαναξιολόγηση όλων των πολιτικών που εφαρμόζονται, με σκοπό την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους, ώστε τα κονδύλια που δαπανώνται να έχουν το αναμενόμενο αντίκρισμα
  • Αναβάθμιση και εξειδίκευση του Τομέα Οικογένειας και Παιδιού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
  • Επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με και για παιδιά.
  • Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους και τον τρόπο άσκησής τους μέσω εκπαιδευτικής πολιτικής επικεντρωμένης σε δεξιότητες και κριτική σκέψη και όχι σε στείρα απομνημόνευση γνώσεων.

Θεωρούμε ότι ο χώρος της παιδείας, πρέπει να αποτελέσει πεδίο ιδιαίτερης ενασχόλησης, καθώς είναι προφανές πλέον ότι η παιδεία μας βρίσκεται σε κρίση. Ίσως την σοβαρότερη κρίση που έχει ποτέ αντιμετωπίσει και η οποία έχει εδώ και χρόνια αρχίσει, με τα τραγικά της αποτελέσματα να αποκαλύπτονται πλέον καθημερινώς.

Και αν το Υπουργείο Παιδείας δεν κατανοήσει την πραγματική κατάσταση, ενδεχομένως να συνεχίσουμε να θρηνούμε θύματα του εκφοβισμού, των ναρκωτικών και του αλκοόλ.

Γραφείο Τύπου

31 Μαΐου 2019

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media