Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Ανακοινώσεις |

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει την πεποίθηση ότι ως χώρα μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο της «πράσινης μετάβασης» και παράλληλα να διαφυλάξουμε το φυσικό μας περιβάλλον, χωρίς να θυσιάζουμε την οικονομική μας ανάπτυξη.

Το ΔΗΚΟ στηρίζει την περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης όπως και κάθε προσπάθεια εφαρμογής μιας οριζόντιας εθνικής στρατηγικής για το Περιβάλλον και ειδικότερα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή, ώστε

(α) να ανακοπεί η ασύμφορη πορεία της καταβολής προστίμων για τις εκπομπές θερμοκηπίου

(β) η Κύπρος να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις

και

(γ) να μπορούμε να παρέχουμε σε όλους τους πολίτες τις ευκαιρίες, τους τρόπους, τα μέσα και τα εργαλεία για να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την προώθηση των προτάσεων μας που αφορούν μεταξύ άλλων:

  • την υιοθέτηση βελτιωτικών μέτρων ουσίας για τη βιωσιμότητα των πόλεων.
  • την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και σωστή κατανομή τους σε εθνικό επίπεδο
  • τη διασύνδεση κάθε πολιτικής και δράσης με δείκτες ελέγχου και αποδοτικότητας. 
  • την υιοθέτηση άμεσων μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση τις ΑΠΕ.
  • την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού μας κεφαλαίου ως παράγοντα προώθησης του αειφόρου τουρισμού.
  • την δημιουργία προγραμμάτων που θα ενισχύσουν τη στροφή στα πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. 
  • την ολοκληρωμένης θαλάσσια πολιτική με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου μας πλούτου, του πολιτισμού και της ιστορίας μας.
  • την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού μας πλούτου με την στενή συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, παράλληλα με την προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης.

και

  • την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων.

Γραφείο Τύπου

5 Ιουνίου 2023

ροή ειδήσεων