Παγκόσμια Μέρα Παιδιού και Παγκόσμια Ημέρα Γονέων
Ανακοινώσεις |

Η 1η Ιουνίου, έχει μία διττή σημασία καθώς γιορτάζονται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού και η Παγκόσμια Ημέρα Γονέων.

Μια μέρα που συνδέεται με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά έχουν θεσπιστεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και με την υποχρέωση ευρύτερα της κοινωνίας και της πολιτείας να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια, την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία του κάθε παιδιού.

Οι απανωτές κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και τα συνεπακόλουθα τους, έχουν  αδιαμφισβήτητα επηρεάσει τα παιδιά, τους γονείς και την μεταξύ τους σχέση.

Η 1η Ιουνίου μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και ότι η στήριξη προς τα παιδιά και τους γονείς πρέπει να ενισχυθεί.

Για το Δημοκρατικό Κόμμα, η προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους, αποτελεί εθνική υπόθεση και ανάλογη πρέπει να είναι και η στρατηγική της πολιτείας.

Θα πρέπει να επαναξιολογηθούν ποιοτικά όλες οι πολιτικές και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους ώστε τα κονδύλια που δαπανώνται να έχουν το αναμενόμενο αντίκρισμα.

Το Κράτος πρέπει να αναβαθμίσει, να εξειδικεύσει και να προσαρμόσει τις ανάλογες υπηρεσίες του για την οικογένεια και το παιδί, με τρόπο που να ανταποκρίνονται στην πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης και εξαιρετικά πολύπλοκης εποχής.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαρκής επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με και για τα παιδιά και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί και να ενταθεί η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών, μέσω των σχολείων, προγραμμάτων και αρμοδίων φορέων/οργανώσεων, για τα δικαιώματα τους και τον τρόπο άσκησής τους.

Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία των παιδιών και των εφήβων από κάθε είδους κακοποίηση και από τους πολλούς κινδύνους, οι οποίοι παραμονεύουν καθημερινά στη σύγχρονη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη καθημερινότητα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα τιμά ταυτόχρονα τους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι με θυσίες, κόπο και πολλή αγάπη, αφιερώνουν πολλές φορές το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, για την ανατροφή, την ασφάλεια και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Γραφείο Τύπου – 1η Ιουνίου 2022

ροή ειδήσεων