Πακέτο προτάσεων νόμου του ΔΗΚΟ για στήριξη των μικρομεσαίων
23 Φεβ 2021 Ανακοινώσεις

Δεδομένης της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης του Covid-19 και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτή  έχει επιφέρει τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις, το Δημοκρατικό Κόμμα ετοίμασε και θα καταθέσει την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή, πακέτο προτάσεων νόμου που στηρίζουν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και ελαφρύνουν τους μικρομεσαίους από τα βάρη των συνεπειών των περιοριστικών μέτρων.

Τρείς προτάσεις νόμου τροποποιούν διατάξεις του περί βεβαιώσεως και εισπράξεως νόμου.

Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε:

  • Αναστολή της υποχρέωσης για προσωρινή φορολογικής δήλωσης (ΤΦ6) για εταιρίες που έχουν φορολογική ταυτότητα Κύπρου και οι οποίες θα έπρεπε να την είχαν υποβάλει  μέχρι την 31η  Ιουλίου του 2020 και δεν κατέστη εφικτό, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Παράταση για  ένα χρόνο της δήλωσης εισοδήματος εταιρείας (ΤΦ4) για το φορολογικό έτος 2019.
  • Παράταση για ένα έτος της δήλωσης εισοδήματος ατόμου – αυτοεργοδοτούμενου που αφορά τη φορολογική περίοδο 2020 (ΤΦ1) του οποίου το ετήσιο μικτό ολικό εισόδημα υπερβαίνει τις 19,5 χιλ. ευρώ., και κατ’ αντιστοιχία η ίδια ρύθμιση να ισχύει και για την Δήλωση Εργοδότη (ΤΦ7).

Περαιτέρω, καταθέτουμε δύο προτάσεις νόμου που τροποποιούν τον περί εταιριών νόμο ως ακολούθως:

  • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου τέλους εταιριών για τα έτη 2020 και  2021. Επιπρόσθετα, προτείνεται η διάκριση των εγγεγραμμένων εταιριών σε κατηγορίες ώστε αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση να έχει  υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους εκατόν (100) ευρώ, ενώ αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία μεσαία και μεγάλη επιχείρηση να έχει υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
  • Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 120,  η οποία απαιτεί την υποβολή της ΗΕ 32 για τις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Η ρύθμιση  αφορά την επέκταση του χρονικού ορίου με παράταση για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Γραφείο Τύπου – 23 Φεβρουαρίου 2021

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media