Παρέμβαση Χρ. Σαββίδη στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol
Ανακοινώσεις |

Παρέμβαση βουλευτή Χρύσανθου Σαββίδη – 11η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 24-25 Οκτωβρίου 2022

Θέμα: Εφαρμογή του Αναθεωρημένου Κανονισμού της Ευρωπόλ (σε θέματα σχετικά με την ΜΟΚΕ)

“Οι δύσκολες ομολογουμένως στιγμές που βιώνουμε οδηγούν ολοένα στην περαιτέρω άνοδο τόσο της τρομοκρατίας όσο και γενικότερα του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Πίσω από κάθε περιστατικό εμπορίας προσώπου, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιού, παράνομης διακίνησης μετανάστη, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και κρύβεται ανθρώπινος πόνος.

Αναμφίβολα, ο εκσυγχρονισμός και συνακόλουθα η αναθεώρηση του  Κανονισμού της Ευρωπόλ ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Οργανισμός να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας αλλά και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι δράστες.

Ομολογουμένως, η ανάγκη τήρησης ισορροπιών μεταξύ αφενός, της συλλογής πληροφοριών από τις αρχές για εξιχνίαση και καταπολέμηση εγκλημάτων και αφετέρου, της ανάγκης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχει γίνει αντιληπτό, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στον αναθεωρημένο Κανονισμό, η ανάγκη συνεργασίας της Ευρωπόλ με τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τους ιδιωτικούς φορείς αλλά και τα ίδια τα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.

Η παράνομη μετανάστευση απαιτεί εδραίωση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς. Η Κύπρος, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης αλλά  κυρίως της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός καλά οργανωμένου εγκλήματος.

Η ερώτηση μου αφορά στο νέο αναθεωρημένο άρθρο 6, το οποίο δίνει την δυνατότητα στον εκτελεστικό διευθυντή αν κρίνει ότι ενδείκνυται η διενέργεια ποινικής έρευνας για συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη που αφορά μόνο ένα κράτος μέλος, αλλά θίγει κοινό συμφέρον το οποίο καλύπτεται από πολιτική της Ένωσης, να προτείνει στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους μέσω της εθνικής μονάδας του την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό ποινικής έρευνας. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, και κατά πόσο τα διαφορετικά νομικά συστήματα των κρατών μελών επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή του άρθρου αυτού;”

Γραφείο Τύπου

27 Οκτωβρίου 2022

ροή ειδήσεων