Παρουσίαση νέων κανονισμών για τη διαχείριση Τουρκοκυπριακών περιουσιών
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ Βουλευτή ΔΗΚΟ Αμμοχώστου


Στη σημερινή συνεδρία της Κ.Ε. Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων παρουσιάστηκε το τροποποιητικό νομοσχέδιο και οι νέοι κανονισμοί, που θα διέπουν τη διαχείριση των Τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Διαπιστώνουμε ότι γίνεται σημαντικός εξορθολογισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας, με τον οποίο ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών και η δικαιότερη κατανομή των τουρκοκυπριακών περιουσιών, μέσω αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.

Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων:

Α) Αναγνωρίζονται και παραχωρούνται επιπλέον δικαιώματα χρήσης στους δικαιούχους πρόσφυγες.

Β) Αναδιαμορφώνεται η διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών, που βρίσκονται σε περιοχές μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας, ώστε από τα αυξημένα έσοδα, που θα λαμβάνει ο Κηδεμόνας θα χρηματοδοτεί άλλα προγράμματα στήριξης του προσφυγικού κόσμου.

Γ) Εισάγονται διαφανή κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών και αντικειμενική μοριοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν δικαιότερη επιλογή του δικαιούχου πρόσφυγα.

Ως ΔΗΚΟ, θεωρούμε ότι το νέο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών θα περιορίσει σημαντικά τις στρεβλώσεις και τα φαινόμενα αδιαφάνειας και υπερσυσσώρευσης, που διαπιστώναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.

Γραφείο Τύπου

09 Απριλίου 2024

ροή ειδήσεων