Διεκδικούμε για την Κύπρο
στην Ευρώπη

Πλήρωση θέσεων αξιωματούχων του Δημοκρατικού Κόμματος, που εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή
30 Αυγ 2018 Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2018, η οποία είχε εγκρίνει ομόφωνα σχετική εισήγηση της Γραμματείας του Κόμματος, υπενθυμίζεται ότι:

Η εκλογική διαδικασία για εκλογή των αξιωματούχων που εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή, όπως προνοείται στο Καταστατικό του Δημοκρατικού Κόμματος, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις αυτές, θα γίνεται στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9:00 π.μ. μέχρι την 1:00 μ.μ. στον Γενικό Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν από τα κεντρικά και τα επαρχιακά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος.

 

Οι εν λόγω θέσεις είναι οι εξής:

 

1)         Δύο Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς

2)         Δύο Βοηθοί Γενικοί Οργανωτικοί Γραμματείς

3)         Γραμματέας Κλαδικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Ομάδων

4)         Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

5)         Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων

6)         Γραμματέας Προσφυγικών Θεμάτων

7)         Γραμματέας Πολιτιστικών Θεμάτων

8)         Γραμματέας Αθλητισμού

9)         Γραμματέας Θρησκευτικών Ομάδων

10)      Γραμματέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος.

 

 

Γραφείο Τύπου

30 Αυγούστου 2018

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media