Διεκδικούμε για την Κύπρο
στην Ευρώπη

Πρόταση νόμου από το Δημοκρατικό Κόμμα για σύσταση Μητρώου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων και Μητρώου Κουρεμένων Καταθετών
02 Νοέ 2018 Ανακοινώσεις

Πρόταση νόμου, η οποία σκοπεί  στη θέσπιση νομοθεσίας, που να προνοεί τη σύσταση Μητρώου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων και Μητρώου Κουρεμένων Καταθετών, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στα μητρώα θα καταχωρισθούν, αντίστοιχα, τα στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων κατόχων τραπεζικών αξιογράφων και κουρεμένων καταθετών, που πλήγηκαν από τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου του 2013.

Απώτερος στόχος είναι η διαφύλαξη των στοιχείων και η συστηματική ενημέρωση των μητρώων των δύο αυτών ομάδων, που υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, συμβάλλοντας, όχι μόνο στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, αλλά και στην αποτροπή κατάρρευσης του ιδίου του κράτους, έτσι ώστε, να τύχουν της δέουσας κρατικής μέριμνας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού αποκατάστασής τους με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, έστω και σε βάθος χρόνου.

Το Δημοκρατικό Κόμμα υλοποιεί τις δεσμεύσεις του και έμπρακτα συνεχίζει τον αγώνα του, για αποκατάσταση αυτών που πλήγηκαν, γιατί μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας.

 

 

Γραφείο Τύπου

2 Νοεμβρίου 2018 

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media