Πρόταση Νόμου ΔΗΚΟ για αισθητή ανακούφιση των πολιτών, απέναντι στην ακρίβεια
Ανακοινώσεις |

Η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Κόμματος για αναστολή καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην χρέωση που αφορά το σκέλος: «Αναπροσαρμογή Καυσίμων» που επιβάλλεται στα τιμολόγια της ΑΗΚ, στοχεύει στην αισθητή ανακούφιση των πολιτών έναντι της ακρίβειας.

Η Αναπροσαρμογή Καυσίμων περιλαμβάνει:

α. το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων

β. το κόστος αγοράς καυσίμων που είναι η διαφορά στην αύξηση από την βασική τιμή αγοράς όπως την ορίζει η ΑΗΚ,

και

γ. το κόστος της διατήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ),.

Το μέτρο που προτείνει το ΔΗΚΟ αφορά, σε πρώτη φάση, την χρονική περίοδο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022.

Για όλα αυτά ζητάμε να μην επιβάλλεται ΦΠΑ.

Το υπολογιζόμενο κόστος όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, από το Υπουργείο Οικονομικών, ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.

Γραφείο Τύπου

1η Ιουνίου 2022

ροή ειδήσεων